Ukalupljenost u misaone stereotipe, uvjerenja i navike, daju nam osjećaj sigurnosti i dok nam taj osjećaj neko ne poljulja,naše je poimanje svijeta jednako promatranju nekog predmeta,gdje perspektiva opažanja određuje ono što ćemo vidjeti, a ne što će našim očima ostati i skriveno. Radi se zapravo o tomu da nas je munjeviti tehnički napredak, koji je čovječanstvu donio blagostanje, u posljednjih 150 godina, više nego ikad, udaljio od istinitog smisla života i produbio otuđenost od sebe, prirode,Svemira, ili ako želite – Boga. Smisao života je, nedvosmisleno,samoispunjavanje. Ono nikako ne može biti izgradnja vlastitoga ja s kojim se poistovjećujemo i zatim vidimo istiniti svijet kroz prizmu vlastitih uvjerenja koja su ograničena onako kako je ograničen naš kut promatranja nekog predmeta. Samoispunjavanje jerazumijevanje više nivoa cjeline i služenje cjelini – čovječanstvu,prirodi, Svemiru. To je na kraju krajeva i bit učenja svih religija koje kažu da je najlakše spoznati Boga tako da mu kroz svoja djela postaneš što sličniji.Priroda (odnosno Bog) uvijek se i na svim razinama pobrine zato da se u kritičnim trenucima pojave stvari koje nekoj porušenoj ravnoteži ponovno pomažu pronaći doticaj s osnovnom harmonijom. Tako i nastanak knjige, koja je pred vama, shvaćamu kontekstu samoregulirajuće moći prirode.Psihički pritisak koji stvara bitka za preživljavanjem, uvjetovan društvenim uređenjem i zahtjevima tržišta, potaknuli su niz psihosomatskih oboljenja, a ortodoksna medicina, nažalost,uglavnom poistovjećuje zdravlje čovjeka s njegovom fiziologijom i tretira prvenstveno vanjske uzroke nastanka bolesti. Bolesnicima propisuje tone najrazličitijih lijekova, a pri tomu potpuno zaboravlja na važnost osobnog pristupa bolesniku, kao i na energetsku pozadinu psihosomatskih bolesti. Dio tegoba koje ima, dr. FelixMann dobro je opisao u svojoj knjizi
Acupuncture-Cure of many Diseases.
U njoj kaže:
Zapadnjačka znanost posjeduje zapleteno i znanstveno podkrepljeno znanje o anatomiji, mikrobiologiji,kemiji i biologiji čovjekovog tijela,a ne zna koji faktori u tijelu
potiču te biološke procese. Budući da ortodoksna medicina nema zadovoljavajućih odgovora na problematiku nastale situacije,to je prouzrokovalo munjevit razvoj alternativnih tehnika iscjeljivanja te su zapadni svijet preplavili različiti iscjelitelji koji su uglavnom polazili od spoznaje da čovjekov emocionalni, mislenii duhovni svijet, koji bitno utječe na energetski nivo čovjekovog biopolja, igra ključnu ulogu kod čovjekovog fizičkog zdravlja. A s obzirom da ništa nije samo crno ili samo bijelo, tako se je i vezano uz novodobne iscjelitelje pojavio pregršt problema koji su prouzročili potpuni otpor ortodoksne medicine prema takvoj vrsti terapeuta i terapija. Motiv alternativnih iscjelitelja je često želja za laganom dobiti, nekritičnost vlastitog posla, premalena briga za medicinskom naobrazbom koja je ključna kod dijagnosticiranja,potreba za »napuhavanjem« vlastitoga ja pomoću manipulacije s bolesnicima itd. Nerijetki su čak i primjeri smrti bolesnika koji su na nagovor alternativnih terapeuta prestali uzimati lijekove koje im je propisala službena medicina. To je još dodatno povećalo razdaljinu između te dvije medicine.Djelomično zbog štete koju su napravili nestručni alternativni terapeuti, djelomično zbog osjećaja ugroženosti ili zbog nepobitnih uspjeha nekih alternativnih metoda iscjeljenja, službena medicina odbacuje bilo kakav dijalog s raznim iscjeliteljima. Dakle,nije li danas, kada je postojanje biopolja znanstveno dokazano,podsmjehivanje većeg dijela liječnika bioenergetičarima jednako neodgovorno kao sto je neodgovorno nestručno djelovanje neki hiz redova alternativnih iscjelitelja?Fizičar dr.David Bohm kaže da zakone fizike ne može otkriti znanost koja dijeli svijet na komadiće. Iz tog saznanja možemo zaključiti da trajna ozdravljenja ne donose potezi koji se odnose samo na fizičko tijelo, niti oni koji se temelje više ili manje samo na odvođenju »loših« i dovođenju »dobrih« energija.Marjanu Ogorevcu, bioenergetskom iscjelitelju i autoru ove knjige, skoro da i ne možemo spočitati premalu brigu za medicinsku izobrazbu. Proučavao je i prakticirao yoga nidru, reiki,
ISCJELJIVANJE KARMIČKOM DIJAGNOSTIKOM
radiesteziju, kristaloterapiju, kinesku medicinu i biorgonomiju,a neizostavna posljedica širokog spektra njegovog zanimanjai djelovanja je bila spoznaja da pacijent mora preuzeti ključnuulogu kod osvještavanja uzroka koji su ga doveli do bolesti, jer jeto jedini put koji vodi do trajne promjene. Upravo to je pristupkoji nam nedostaje kako kod ortodoksne tako i kod alternativnemedicine, a temelj je komplementarnog iscjeljivanja.Dotično Ogorevčevo djelo moglo bi imati ulogu zbližavanjaortodoksnih i energetskih metoda iscjeljivanja, s obzirom da je jasno da je budućnost medicine u holističkom pristupu čovjekui njegovom zdravlju. Knjigu preporučam kako liječnicima tako iiscjeliteljima te ljudima koji se žele razvijati.Liječnici će u njoj pronaći osnove energetske i karmičke slikečovjeka, a stvar je otvorenosti svakog pojedinca u kolikoj će simjeri priznati da cilj medicine nije samo odstraniti neke fizičkesmetnje, iako to kod pacijenta održava iluziju da može doći doključnih promjena njegovog psihofizičkog stanja izvana. Pojediniće liječnici spoznaje o energetskim uzrocima bolesti početiuključivati u svoj rad, što će s vremenom dovesti do globalnih promjena odnosa ortodoksne medicine i bioenergetskih terapija.Iscjeliteljima će knjiga biti od pomoći kod razumijevanja procesakoji utječu na nastanak, razvoj i iscjeljivanje bolesti. Ujedno će impomoći pri spoznaji o potrebi aktivnog uključivanja pacijenta usvoj rad, skromnosti, samokritičnosti, nužnosti stalne izobrazbete provjeravanja rezultata svog rada. Ostale će čitatelje ona suočitisa svime što utječe na razvoj naših potencijala, bolju kvalitetunaših života i ulogu moći izbora kod kreiranja naše karme.
Tadej Pretne

About The Author

Urednik

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.