BOSANSKA PIRAMIDA SUNCA OTKRICE PRVE EVROPSKE PIRAMIDE

Prije 12 500 godina veci dio Evrope je bio pod debelim ledenim naslagama. Medutim, južni
evropski obod, od Baskije, preko Španjolske, Italije, Hrvatske, Bosne, pa sve do Turske i
zakavkaskih oblasti je bujao ljudskim kulturama. Razvijene civilizacije Pacifika, Atlantika i
Sredozemlja ostavljale su jakog traga na arhitekturu, socijalnu organizaciju i spiritualni život
južnih Evropljana. A za njih su prostori današnje Bosne i Hercegovine i Jadranskog bazena
bili posebno važni kao energetski vrlo potentni. Nekoliko stotina kilometara radijusa, od Save
do Jadrana, smatrani su za najprivlacnije u tadašnjoj Evropi. Višemilenijsko prisustvo Ilira i
naroda Baskijsko-zakavkaske grupe ostavilo je iza sebe genijalnost olicenu u piramidama,
monumentalnim kamenim gradovima i kompleksnim energetskim sistemima. Svemirska
kataklizma od prije 12 000 godina i otapanje leda u Evropi izazvalo je podizanje nivoa mora
od nekoliko stotina metara. Tragovi civilizacije su prekriveni vodom. Ubrzo, povlacenjem
mora i protokom vremena, piramide su prekrili nivoi zemlje i rastinja. Sada imamo rijetku
priliku da dodirnemo tragove naših davnih predaka. Od nekoliko dostupnih slicica moci
cemo naslutiti kako je izgledao mozaik. Mozaik koji cini Bosnu i Hercegovinu arheološkim draguljem.

1. ANTROPOLOŠKA GENETIKA MIJENJA
POZNATU SLIKU SVIJETA
1.1. DNK revolucija
U kancelariju mi zadihan ulazi Juri (Uri) Kelman.
“Semire, imam važnu vijest.”
“Sjedi Juri”, pokazujem mu rukom i sjedamo za dugi plavi stol.
“Sjecaš se onog mog klijenta, tvornice kartonskih kutija ovdje u Houstonu ?” pita me.
Prisjecam se da mi je ranije govorio o firmi za koju je radio dizajn. Juri, šezdesetogodišnji
Jevrej, me obicno obraduje sa novim pricama. Nekada malo oduži kao sa onom pricom o
njegovoj ulozi kao mladog oficira u jevrejsko-arapskom sukobu 1967. godine. Ovaj put je to
nešto iz poslovnog svijeta. Ili mi se tako barem cini. “E vidiš, toj firmi sam donio veliki
ugovor. Ukljucen sam kao dizajner specijalnih kutija u kojima ce se prikupljati individualni
DNK uzorci iz citavog svijeta.”
Ovaj put je imao moju punu pažnju.
“Ovo ce biti nešto ogromno. National Geographic otpocinje sa projektom DNK istraživanja
na podrucju citavog Planeta. Finansira ga kompjuterski gigant IBM. Narucuju probnu
kolicinu od 50 000 za prva dva mjeseca. Nakon toga ce milioni uzoraka DNK iz citavog
svijeta biti uzeti od svih naroda.” “Koja je tvoja uloga u svemu tome ?” pitam. “Ja dobijam
procenat od prvih kolicina. Zamisli, desetine hiljada kutija…”
Uzbudljiva prica o najnovijem valu genetskih istraživanja kulminirala je 2003. godine. Doktor
Spencer Wells, 33-o godišnji americki geneticar, je kompletirao projekat pod nazivom
“Covjekovo putovanje”. Višegodišnje proucavanje genetskih tipova na razlicitim tackama
Planete dovelo je do potrebe da se historija ponovo piše. Egzaktnom naucnom metodom je
dokazano da današnjih 6,6 milijardi stanovnika potice od zajednickog pretka iz Afrike.
Suprotno mišljenjima da je homo sapiens nastao višemilionskim procesom evolucije,
antropološki geneticari pokazuju da je covjekov genetski kod star samo oko 150.000 godina.
I da se kao takav znatno razlikuje od svojih majmunolikih, životinjskih predaka. Epska prica
pocinje sa africkim Bušmanima. Po Wellsu, pronadeni su dokazi o migraciji ka azijskom
(sibirski Cukci) i australijskom kontinentu (Aboridini) prije 60.000 godina. Prvi doseljenici su
krocili na evropsko tlo prije 50.000 godina… Wellsova istraživanja su emitovana na
americkom PBS TV kanalu 2003. godine doživjevši nezapamceno interesovanje.
U trecem mjesecu 2005. dobijam interesantan e-mail od Puljanina Alda Matica :
“Poštovani gospodine, Procitao sam Vašu knjigu “Alternativna povijest” gdje sam našao puno
informacija koje su slicne ili identicne mojim informacijama prikupljenim iz drugih izvora.
Ja jednostavno nemam ambicija objavljivati, a zbog obima raznovrsnih informacija koje
posjedujem kroz 27-o godišnje istraživanje slicnih pojavnih interesa, slobodan sam vam
ponuditi razmjenu informacija. U zadnjih godinu dana dosta vremena sam posvetio pracenju
istraživanja porijekla prvog covjeka koje vrše vodeci univerziteti u svijetu metodom analize
DNK i starosti sa kostiju ljudi arheoloških nalaza širom svijeta i njihovim usporedivanjem sa
Bosanska Piramida Sunca

DNK današnjih ljudi. Stvoreni su haplotipovi DNK svih naroda tako da se danas zna starost i
kretanje vecine naroda na planeti. Danas se zna da su Baski najstariji narod u Evropi (40.000
godina), a iza njih Iliri (27.000 godina). Današnji Baski imaju prevladavajuci DNK (haplotip)
tih prastarih Baska, a današnji Hrvati i dijelom stanovnici BiH imaju prevladavajuci DNK
(haplotip EU 07) sa Ilirima. Haplotipovi svih Slavena su sasvim drugaciji i mladi. To iznosim,
jer kod mene u Puli postoji naselje staro 7.000 godina (Nezakcij ili Vizace). Rijec je o
Ilirskom plemenu Histra sa visoko urbaniziranim gradskim podrucjem, sa arheološkim
ostacima kulture, nauke i pisma, a koja su izložena u Arheološkom muzeju u Puli. Tamo su
pronadeni artifakti koji odgovaraju onima iz vremena Egipatske kulture. (Web adrese koje
ovo potkrepljuju : www.croato-aegyptica.hr/zbirke/05.htm i www.mdc.hr/pula/)
Nemoguce je da se ovako visoka civilizacija pojavi sama od sebe. Svi je vide, ali su pored
ociju slijepi, jer ne vide ili nece da vide da je ta civilizacija morala od nekuda doci, vjerovatno
sa Atlantide. Ostaci pretpovijesnih gradevina pored Kaknja (Kraljeva Sutjeska) u BiH,
takoder kriju visoko vrijedne arheološke nalaze, ali izgleda nikom nije u interesu da ih
istražuje i objavi…
S poštovanjem, Aldo Matic – Pula, RH”
(Kao što vidiš, Aldo, nekome ipak jeste u interesu da ih objavi.)
U korespodenciji koja je slijedila, pišem Aldu :
“Dragi Aldo, …Dosada objavljena nezavisna istraživanja o porijeklu americkih indijanaca
govore o postojanju pet haplogrupa : A, B, C i D, koje imaju zajednicko porijeklo sa
Azijatima (što se i ocekivalo s obzirom na dolazak preko Beringovog prelaza, te morske
komunikacije izmedu dva kontinenta). Peta haplogrupa, sasvim neocekivano i misteriozno
(zapravo niz manjih podgrupa) ima identicno porijeklo sa evropskom haplogrupom X; ona se
srece i na Bliskom istoku i u Brazilu (logicno bi bilo ocekivati da su svi oni potomci
Atlantidana), a starost joj je 36.000 godina. U Srednjoj Americi potomci Maja imaju sasvim
autohtonu mitohondrijalnu grupu koja neme veze sa dosad poznatim glavnim grupama
(porijeklo sa pacificke pradomovine covjeka Lemurije ?). Na Ekvadoru je pronadena unikatna
grupa C 10 ciji se tragovi ne mogu locirati (ponovo nestala pacificka Lemurska civilizacija ?).
Ja sam poslao svoje uzorke na testiranje tako da za 15 dana ocekujem rezultate za svoju
haplogrupu.
Pozdrav, Semir”
I, ponovo, Aldo :
“Drago mi je što ste se javili Semire, ja sam bio više orijentiran na haplotipove Evrope i
Bliskog istoka. U Europi haplotipove oznacavaju sa oznakama EU pa dvocifren broj…
Atlantida je bila sjajna i napredna civilizacija, tehnološki naprednija nego ova naša današnja u
XXI stoljecu. Jednim dijelom je istraživanje o postanku i porijeklu prvog covjeka i pokrenuto
da bi se utvrdio prostorni i vremenski okvir tog znanja i tehnologije. Ne treba zaboraviti da je
Atlantida, s prekidima doduše, trajala punih 17.000 godina. Na cijelom Mediteranu ima puno
dokaza o tome, pa i kod nas u Hrvatskoj i BiH. Ne treba zaboraviti da su za vrijeme Atlantide,
u Evropi živjeli pored Baska i Iliri i da su imali stalne kulturne i druge veze sa Atlantidanima.
Zato su i bili tako kulturno razvijeni. Pula i okolica su bogate arheološkim nalazištima visoko
civiliziranih naselja koja su pripadala Ilirima, i nije mi jasno kako su relativno brzo nakon
potopa mogli dostici takav nivo civilizacije osim ako nije prenesena iz ostataka Atlantide. To
Bosanska Piramida Sunca

se za Egipat može sa sigurnošcu tvrditi. Treba naglasiti da su u to doba na ovim prostorima
sve do Drine živjeli iskljucivo Iliri, od kojih vecina i danas potjecemo (imamo isti haplotip
EU 07)…”
Ono sto relativno dobro poznajem je rasprostranjenost ilirskih plemena oko 8.000 do 1.000
godina p.n.e. Da podsjetim, kod arheološkog nasljeda, dubinskim mjerenjem terena nekom
vrstom radara-doplera dobiva se slika sasvim drukcija od površinskih nalaza. Šira je,
uzbudljivija i pokazuje visoko urbaniziranu naseobinu. Ostaci predmeta iz te lokacije
pokazuju visoku kulturu stanovnika. Moje pitanje (samom sebi na žalost) je bilo otkud to na
tom lokalitetu bez kontinuiranog razvoja. Ti stanovnici su trgovali sa drevnim Egiptom
(mnoštvo Egipatskih predmeta starih više tisuca godina), sa Etrušcanima i na kraju sa Grcima.
Zanimljivo je da, kada se pronade predmet star 8.000 – 10.000 godina, i arheolozi to ne mogu
smjestiti u neko njihovo ukalupljeno vrijeme i podrucje oni jednostavno to “pometu pod
tepih”. Takvih arheoloških predmeta kod nas ima dosta. I, nikom ništa. Prvobitna Ilirska
plemena su obitavala od današnje sjeverne Italije (Veneto) Veneti, Istre – Histri, Rijeke,
Zadra – Liburni, Boke Kotorske – Dalmati. Od Zagreba do granice sa Srbijom su obitavali
sjeverni Iliri, poznata je njihova kultura u arheološkom svijetu nazvana kultura “Stare
Evrope”, kao prva poznata u Evropi sa sjedištem u Vucedolu (blizu Vukovara). U Bosni su
vrlo napredna naselja Ilira sa visokom civilizacijom i kulturom, stare takoder oko 7.000
godina, ali neistražene iz meni nepoznatih razloga, iako su artefakti pronadeni na tim
podrucjima dokazano stari, a po kvaliteti i starosti premašuju Grcke. I – opet ništa od
istraživanja.
Napominjem da se tek pojavom istraživanja porijekla prvog covjeka pomenutim metodama
analize DNK i starosti kostiju moze dobiti prava historijska slika dogadaja u dalekoj povijesti.
Istina, koja po mome zakljucku, mnogima ne odgovara. U mome kontaktu i razgovorima sa
arheolozima o pretpotopnom vremenu svaka se cinjenica i dokaz automatski odbacuju, nece
ni da razmišljaju o tome. Ne znam što je tim ljudima. Cini mi se kada bi ih osobno prisilili da
idu u to vrijeme i vide dogadaje svojim ocima ne bi ni svojim ocima niti dokazima vjerovali.”
1.2. Mapa Migracija
Molekula DNK krije u sebi nevjerovatnu pricu koja seže u dane nastanka homo sapiensa. Cak
99,9% genetskog materijala izmedu ljudi je identicno. Onaj djelic procenta što nas cini
razlicitim je dovoljan da nam opiše mapu migracija (prema : “The Genographic Project”,
National Geographic, 2005)…
… koja je zapocela sa nastankom Homo Sapiensa u Africi. Geneticari su uspjeli da dokažu da
se DNK svake žive osobe moze podvesti pod istog (genetskog) ženskog predaka –
prethistorijsku “Evu” za koju se pouzdano zna da je živjela prije 150.000 godina…
… za migracije van Africkog kontinenta se pretpostavlja da su uslijedile prije 100.000 godina
mada su genetska istraživanja sa sigurnošcu dokazala da su se desile barem prije 60.000
godina…
… dok je prvi sofisticirani covjek stupio na Evropsko tlo prije oko 55.000 godina.
Bosanska Piramida Sunca

Mapa migracija : mitohondrijalna DNK prati žensku liniju migracija
Antropološka genetika je pocela da mijenja naše uvriježene predstave o historiji civilizacija.
Koncem 1990-ih i pocetkom XXI stoljeca niz nezavisnih instituta, laboratorija i manjih
kompanija je istraživao geneticke potpise ljudi na razlicitim krajevima Planete. Mapa
migracija koja datira iz 2002. godine je primjer jedne od ne-cenzurisanih mapa. Vec tri godine
kasnije, 2005. National Geographic objavljuje mapu sa bitnim razlikama koja stvari vraca u
okvire “oficijelnih istina”.
Izmedu ostalog :
·  National Geographic haplogrupu “B” prikazuje u kretanju iz Azije preko Beringovog prolaza
do Južne Amerike; s druge strane, priložena mapa kompanije Family Tree DNA ispravno
pokazuje da se haplogrupa B proširila od Japana Pacifikom preko Uskršnjih otoka do Perua i
Ekvadora (time dajuci za pravo i mojoj tezi o postojanju covjekove pra-domovine civilizacije
Mu, odnosno Lemurije u Pacifiku, koju pominjem u svojoj knjizi “Civilizacije prije pocetka
zvanicne historije”);
·  National Geographic haplogrupu “X” prikazuje kao migraciju od Male Azije, ponovo preko
Beringovog prolaza do Sjeverne Amerike; Family Tree DNA, nasuprot tome, priznaje da je
“X” haplogrupa prisutna u Evropi, Bliskom Istoku, Južnoj i Sjevernoj Americi. Ocigledno da
je ishodište, odnosno centar ove haplogrupe u Atlantiku (civilizacija Atlantide).
Ove dvije anomalije koje National Geographic (finansijski potpomognut IBM korporacijom i
The Waitt Family Foundation) jednostavno briše jednim potezom, pokazujuci trend i u ovoj
naucnoj disciplini.
Filtrirati “istine”.
Bosanska Piramida Sunca

1.3. Potvrda Teza O Ilirima
Prica o Ilirima se u historijskim knjigama svodi na zagonetna “Ilirska plemena” od prije 2.500
godina koja su prethodila dolasku antickih Rimljana. Ponegdje bi procitali i da su Albanci
tvrdili da su im Iliri bili preci i to bi bilo sve.
Najedamput, genetika XXI stoljeca otvara vrata odgovorima.
Sedamdeset cetiri mlada Norvežanina su bili na medicinskom pregledu prije regrutovanja za
vojsku. Uzet im je uzorak za DNK analizu i rezultati su uskoro objavljeni (“European Journal
of Human Genetics”, broj 10, 2002 godina). Sa izuzetkom jednog slucaja, svi Norvežani
potpadaju pod cetiri osnovne haplogrupe : EU 18, EU 19, EU 07 i EU 14. Rezultati ne cude,
jer su prve tri grupe najraširenije u Centralnoj i Zapadnoj Evropi. Interesantno je da je
najprisutnija haplogrupa EU7 cije je porijeklo iz srednje i južne Evrope. Ili, kako se u
istraživanju tvrdi :”…rezultati potvrduju blisku vezu Norvežana sa Njemcima i drugim
centralnoevropskim grupama; Cesima i Hrvatima.”
Ili, još preciznije : “Unaprijedenje klimatskih uslova koji su pratili kraj zadnjeg ledenog doba
prije 12.000 godina su otvorili Skandinavski poluotok kolonizaciji sa juga Evrope.”
A za period prije kraja ledenog doba se nedvojbeno tvrdi :”… vise od 80% gena Evropljana
potice od malih humanih grupa koji su našli utocište od leda u tri izdvojene oblasti – sjevernoj
Španjolskoj, centralnoj Evropi i Ukrajini. Zbog svoje dugotrajne izolovanosti njihove
geneticke komponentne su postale vrlo razlicite.”
Nekada je historija južnoslavenskih zemalja pocinjala dosadnim predavanjima o “seobama
starih Slavena iz Poljske prema jugu Evrope, Balkanu…”. Vratimo li se znatno dalje u
prošlost postajemo svjesni da je originalni migracijski tok bio upravo suprotan : središnji i
sjeverni dio Evrope se naseljavao od Jadrana, prema Njemackoj, Poljskoj i Skandinaviji.”
Potvrdu ovoj tezi nalazimo u naucnom clanku objavljenom u casopisu “Science” (Semino O i
dr. : “The Genetic Legacy of Paleolithic Homo Sapiens in Extant Europeans”, Science, broj
290, 2000) : “Kraj ledenog doba u centralnoj Evropi je karakteristican po ekspanziji sjeverobalkanskih
grupa, kod kojih je bila visoka frekvencija M 170 Y kromozoma (odnosno
haplogrupe EU 07).”
Potvrduju mi se navodi Alda o haplogrupama i njihovoj prisutnosti na Balkanu.
Slika se kompletira. Tokom zadnjeg ledenog doba, odnosno paleolitika, otprije 25.000-40.000
godina, tri su evropska humana središta : (1) Iberijsko, u sjevernoj Španjolskoj sa Baskima
kao najstarijim evropskim doseljenicima, zatim (2) Balkansko, južno od Save te (3)
Ukrajinsko, oko Kaspijskog mora. Prva i treca kultura se moze arheoloski vezati za
“Aurignacijskog” covjeka, a Balkanska kultura pripada “Gravecijskom” covjeku (koju
slobodno možemo nazvati pra-Ilirskom kulturom). Iz ova tri utocišta su se Evropljani raširili;
njima su se, prije 9.000 godina, pridružili neolitski farmeri koji su došli sa Bliskog Istoka i
koji cine preostalih 20% evropskog genetskog pula. Skorašnja istraživanja na uzorcima
balkanskih zemalja (“Prehistoric Gene Flow in Europe”, The American Society of Human
Genetics”, May 2004) osvijetlili su frekvencije haplogrupa.
Bosanska Piramida Sunca

Najveci postotak prisutnosti pra-Ilirske kulture u Evropi pripada Bosancima ! Oko 42%
uzorka populacije u današnjoj BiH se može direktno vezati za paletolitskog covjeka koji je na
Balkanu prisutan barem 25.000 godina !
Eto, u parapamcad ode teza o vecinskom Slavenskom porijeklu naroda Balkana.
Drugi znacajan utjecaj na bosansku populaciju je onaj sa istoka : Ukrajinsko-zakavkaski
(40%). Slican je omjer i kod drugih nacija : Slovenci imaju 38% Ilirske krvi, 20%
istocnoevropske, a 11% srednjeevropske. Hrvati sa 38% poticu od Ilira, a 31% iz istocnoevropskih
krajeva. Vrlo visok postotak Ilirskog porijekla je i kod Švedjana (40%) i vec
pomenutih Norvežana (40%).
U ovom pocetnom stadiju razvoja antropološke genetike, rizicno je vezati genetski materijal
za odredene kulture (barem onako kako ih definiše arheologija i historija). Medutim,
poredenja se namecu sama od sebe. Tako se za Iberijsku grupu veže Aurignacijska kultura ciji
su dobro znani primjeri genijalne pecinske umjetnosti u Francuskoj i Španjolskoj. Na drugoj
strani, Gravecijskoj (Ilirskoj) kulturi pripadaju na primjer figurine Venere iz doba paleolita.
Ova knjiga ce se, u daljem toku, fokusirati i na druge, mnogo vece i znacajnije dokaze.
1.4. Moja Haplogrupa
Naravno, došlo je vrijeme da i ja provjerim svoju haplogrupu. U Americi nekoliko kompanija
to rade na individualni zahtjev. Prvi razlog je trivijalan : roditelji žele da utvrde da li je dijete
njihovo. Razlog broj dva je želja ljudi da formira svoje familijarno stablo iduci nekoliko
stotina godina unatrag. Moj razlog je, opet, drugaciji : želja mi je da odem hiljade godina
unatrag i utvrdim migracije svojih davnih predaka.
Za što potpuniju sliku odlucujem se da uplatim za dvostruku analizu i pratim majcino
(žensko) i ocevo (muško) familijarno stablo.
Muško stablo se odredjuje prema Y kromozomu. Naime, svi kromozomi kod covjeka dolaze u
parovima. Medutim, kod muškaraca, jedan kromozom (Y) nema svoj odgovarajuci par vec
kromozom X. Kod žena je to par X i X. Zahvaljujuci tom kromozomu, muška linija, koja se
prenosi sa oca na sina, se može pratiti gotovo nepromijenjena hiljade godina unatrag.
Promjene rijetko dolaze, a kada dodu nazivaju se genetskim mutacijama. Mitohondrijalna
DNK se prenosi sa majke na djecu i omogucava nam da pratimo naše pretke po majcinoj
liniji. Mitohondrije su, inace, samo-reproduktivne celijske strukture. Ima ih nekoliko stotina u
svakoj celiji. Pošto se ne nalaze u zreloj spermi, oni se prenose samo sa majke na djecu. Na
taj nacin se može pratiti majcino familijarno stablo. Kompanija Family Tree DNA iz
Houstona mi je poslala set za testiranje. Dvije bocice sa tekucinom i dvije cetkice kojom se
“struže” kožica sa unutrašnje strane usta. Uzorke sam im poslao; iz Houstona su otišli u
laboratorij Univerziteta u Arizoni. Na rezultate sam cekao manje od mjeseca.
Dobijam dva certifikata; prvi (“Y – DNA”) mi daje broj genetskih odstupanja kroz vrijeme od
naše pra-majke Eve. Drugi, mtDNA daje moju haplogrupu : E3b.
Americki nomenklaturni sistem se razlikuje od evropskog. Za haplogrupu E3b se, prema
americkim izvorima, vjeruje da se razvila na Bliskom Istoku tokom doba paleolita. Nakon
povlacenja leda u Evropi dolazi do neolitske ekspanzije širom Sredozemlja (osobito južne
Evrope). Ova haplogrupa je i danas karakteristicna za podrucje Sredozemlja.
Bosanska Piramida Sunca

Dakle, moji daleki predaci su sacekali da se klima popravi u Evropi i onda su se zaputili put
Balkana prije desetak hiljada godina. U popratnoj dokumentaciji su mi poslali komparaciju
moje haplogrupe sa desetinama hiljada drugih uzoraka (imaju bazu podataka od 32995
uzoraka). Interesantno je da, prema ženskom mtDNA testu, nema nijednog identicnog
genetskog uzorka kao moj. Mutacija od jednog koraka je zabilježena na Amerikancu koji
potjece iz Engleske (zajednicki nam je predak); mutacija od dva koraka je zabilježena na
uzorcima cije je porijeklo od Italije, Poljske, do Škotske, Rusije, Rumunije, Litve itd.
Analizom muškog Y-DNA uzorka u njihovoj bazi podataka našli su jedan identican genetski
profil kao moj. Poslali su mi i ime – Kenneth Jordan. Nekoliko dana kasnije (u maju 2005.)
dobijam e-mail od gospodina Jordana :
“Poštovani gospodine Osmanagic,
Zovem se Kenneth Jordan. Family Tree DNA me je informirala da su 12 markera naše DNK
identicni. To znaci da postoji šansa od 99.9% da dijelimo zajednickog pretka u proteklih 1000
godina.
Moj osnovni razlog da ucestvujem u ovom projektu bio je da utvrdim svoje etnicko porijeklo.
Moja genealoška istraživanja su me odvela samo 6 generacija unazad do pretka koji je imao
ovo prezime (Jordan) i koji je roden 1810. godine u Južnoj Karolini. Nisam mogao otkriti
zemlju iz koje je emigrirao u Ameriku.
Ako želite da se javite, budite slobodni
Ken Jordan”
Ipak, morao sam držati fokus na prethistorijskom dobu, umjesto da radim na svom
porodicnom stablu. Nekoliko važnih otkrica u Bosni je tražilo odgovore. I tu mi se iskustvo
steceno kroz putovanja po Centralnoj i Južnoj Americi pokazalo dragocjeno.
Bosanska Piramida Sunca

About The Author

Semir Sam Osmanagić, autor, istraživač i biznismen, rođen je u Bosni i Hercegovini, a živi i radi u Houstonu (SAD).(Biografija) Osmanagić je 2005. otkrio drevni piramidalni kompleks u Visokom (BiH) koji se sastoji od pet kolosalnih kamenih građevina u obliku piramida te prateće mreže prahistorijskih podzemnih tunela.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.