Reiki

“Rei” znači duša, duh i “Ki” znači dah ili energija žive sile-životna energija. Reiki je način spajanja (Rei) univerzalne i (Ki) životne energije. Da bi se to moglo, treba imati otvoren energetski kanal. Kanal... Više...