šta se događa kad umiremo?

Uprkos velikim koracima koje su napravili naučnici u proteklih nekoliko decenija, još uvijek nemamo sveobuhvatno objašnjenje za najveći misterij koji se tiče svakog živog bića na ovom planetu: šta se tačno doga... Više...

Izlazak iz tijela

Neke civilizacije prakticiraju svjesno umiranje i navigaciju kroz proces smrti. Da bi to mogli, oni vježbaju... NAVIGACIJA KROZ SMRT Ovaj se tekst nadovezuje na razmišljanja o eutanaziji, nedavno objavljena ... Više...
8.1

Tibetanska knjiga mrtvih

Moguće je iznijeti argument da niko ne može govoriti o smti sa autoritetom a.ko nije umro; a kako se niko, prividno, nije vratio iz smrti, kako iko može znati šta je smrt, ili šta se dešava poslije nje? Tibet... Više...

SVJEDOČENJA UMRLIH

Smrt je kraj čovjekovog postojanja u ovom svijetu. To je, kao što vidimo, jedna veoma jednostavna definicija iza koje nema više ničega, jer, iza smrti nema ničega! S medicinskog stajališta, to je prekid svih ... Više...
9.1

Egipatska knjiga mrtvih

Put života u tri svijeta, onoga na zemlji, Amenti i nebu, ostvarivao se poznavanjem riječi boga i stvarajući je istinom u obrani od svih moći zla. Prema Knjizi mrtvih, smrt dolazi na svijet pomoću neznanja, ... Više...

Postoji li smrt !!! ???

Mnogi se od nas boje smrti. Vjerujemo u smrt jer nam je rečeno da ćemo umrijeti. Poistovjećujemo se s tijelom, a znamo da to tijelo umire. Ali nova znanstvena teorija sugerira da smrt nije toliko konačna koliko... Više...