Proricanje Geomantijom

Geomantiju evropska kultura upoznaje krajem 11. vijeka kada se sreće sa prevodima arapskih tekstova i od tada se kao sistem za proricanje povezuje sa najistaknutijim imenima okultne nauke srednjeg vijeka i ... Više...

Majka Shipton

Kao dijete bila je jako ružna, što je jedan biograf kasnije zabilježio riječima:'zlovoljna i debela, glava joj je bila vrlo dugačka, izrazito buljavih, ali oštrih i vatrenih očiju, nos je bio nevjerojatno i nep... Više...

I ching-Knjiga promjena

I - ching je vjerojatno, jedna od najstarijih živućih metoda proricanja na svijetu. Sama knjiga I - chinga smatra se jednom od najvrijednijih knjiga na svijetu. Ona u stvari predstavlja poimanje svega: života... Više...

Devet znakova

Po australskim su se novinama nakon dugo vremena ponovno pojavili tekstovi o drevnim aboridjinskim prorocanstvima koja su se prenosila s generacije na generaciju usmenom predajom. U njima se najavljuje kraj s... Više...