Devet znakova

Po australskim su se novinama nakon dugo vremena ponovno pojavili tekstovi o drevnim aboridjinskim prorocanstvima koja su se prenosila s generacije na generaciju usmenom predajom. U njima se najavljuje kraj s... Više...

Sudbina u talogu kafe

Sa kafom se može uživati na razne načine, ali samo jedan put vodi do njenog tajanstvenog proročanskog kazivanja. Pored dara za otkrivanje pojedinih likova i simbola u šaljici, potrebno je i maksimalno da korist... Više...