Knjiga tajni

Vi ste knjiga tajni koja čeka da je se otvori iako se vjerojatno doživljavate pot puno drugačije. Sami se ne možete osloboditi, ali istina to može. Što vam može donijeti bljesak istine? Spoznaju da ne možete... Više...

Zakon uspjeha

Gospod me stvorio na svoju sliku. Prvo ću tražiti Njega, dok ne budem siguran da sam uspostavio kontakt s Njim; tada, bude li to Njegova volja, neka sve drugo – mudrost, obilje, zdravlje – bude pridodano kao di... Više...

Trans-Formacija

Drevni čovjek uvijek je imao simbiotski odnos s prirodom i interakciju sa svojim okruženjem sa stupnjem razumijevanja i komunikacije u kojoj se mnogi ljudi u moderno doba teško nalaze čak i shvaćaju, a kamoli p... Više...