Samoća

Samoća vodi do još intenzivnijeg osjećaja društvene izoliranosti, a taj začarani krug škodi zdravlju i može biti poguban Brojna istraživanja pokazala su da samoća može narušiti ljudsko zdravlje, a pritom stvar... Više...

Slično privlači slično

Još je davnih 30-ih godina prošlog stoljeća nekoliko momaka na Orijentu pokušalo dokazati da su misli stvarna stvar i da različite vrste misli stvaraju različite vrste vibracija.  Stoga su odlučili da vide mogu... Više...

Nirvana

Svako će se složiti da na mnogobrojna pitanja o definiciji i smislu nekih kardinalnih istina poput što je oslobođenje, apsolut, blaženstvo (nirvana) itd. su napisani  tomovi  odgovora koji većinom i dalje donos... Više...

Zakon Privlačnosti

Zakon privlačenja je jednostavan zakon. Isto se istim privlači. Mi privlačimo ono o čemu mislimo jer su misli moćan alat u ovome svijetu. Od kada je Abraham preko Esther Hicks predstavio Zakon Privlačenja nama ... Više...