Život

Jednog dana Buda je sedeo okružen svojim uče­nicima, kada se pojavio neki starac koji mu je rekao: „Koliko dugo želiš da živiš? Traži milion godina i bi­će ti podarene!" Buda mu je bez oklevanja odgovo­rio: „Os... Više...
7.8

Gledanje srcem

Možda je dovoljno da zatvorimo oči kako bi nam bila ukazana milost da vidimo i spoznamo Boga? Ne. Nama može biti ukazana milost da vidimo i spoznamo, ali to iziskuje poseban način gledanja. Lisica je rek... Više...