Fobije predstavljaju poseban oblik straha koji se vezuje za određene objekte, situacije,mjesta ili aktivnosti.Osobe koje doživljavaju fobijski strah,svjesne su da je on nerealan,nelogičan ili čak pretjeran.Riječ fobija potiče od grčke riječi fobos što znači bjekstvo,užas,panika,strah.

Medicinska definicija: Fobija je neurotsko stvaranje simptoma straha različitog stepena od tjeskobe,ustrašenosti pa do panike,povezanog sa različitim predmetima,situacijama,obično bez realne podloge i povoda.Ovaj strah je praćen izbjegavanjem zaplašujućih stimulusa i doživljavanjem straha od mogućih susreta sa njima.

Panika je oblik intenzivnog straha od iznenadne opasnosti i često uključuje motoriku koja omogućava bijeg iz opasne situacije.Panika je bitan dio našeg odbrambenog sistema.Međutim u svakodnevnom životu paničarenje je dobilo drugi izvrnuti smisao,pa znači nešto poput plašljivosti,kukavičluka.

Vrste fobija

Naziv fobije Strah od…
aglofobija bola
agorafobija otvorenih prostora
aerofobija letenja
akrofobija visine
amaksofobija vozila,vožnje
androfobija muškaraca
antofobija cvijeća
antropofobija ljudi
arahnofobija paukova
astrafobija grmljavine,munja
autofobija samoće(drugi naziv je i monofobija)
batrahofobija od žaba
blenofobija od neugodnih tečnosti,sluzi
brontofobija nevremena
glasofobija govora
ginekofobija žena
genofobija sexa
dementofobija ludila
dendrofobija drveća
dromofobija prelaska ulica
emetofobija povraćanja
entomofobija insekata
zoofobija životinja
karcinofobija raka(bolesti)
klaustrofobija zatvorenih prostor
kakofobija ružnoće
ksenofobija stranaca
kinofobija pasa
linonofobija kanapa,gajtana i vezivanja
mizofobija prljavštine i zaraze
nekrofobija bolesti uopšte
niktofobija mraka
numerofobija brojeva
nudofobija nagosti
ofidiofobija zmija
omitofobija ptica
pekatofobija grijeha
pirofobija vatre
siderodromofobija vozova
sitofobija jela
tafofobija pomisli da će se biti živ sahranjen
tanatofobija smrti
trihofobija kose
triskaidekafobija broja 13
tripanofobija injekcije
fotofobija svjetlosti
fobofobija straha
fazmofobija duhova
filofobija zaljubljivanja
hemofobija krvi
herpetofobija gmizavaca
hidrofobija vode(drugi naziv je akvafobija)

Postoji više načina i  terapija.Relaksacija je jedan od prvih oblika liječenja fobija u kom sama osoba pokušava da razbije začarani krug u kome živi.Međutim većini ljudi je potrebna stručna pomoć psihijatra tj. psihoterapija.Nekad je čak potrebno da osoba koristi i propisane lijekove,sedative, sretstva za smirenje.Iako različite terapije mogu biti djelotvorne, smatra se da su neki tipovi terapija najbolji za riješavanje pojedinačnih problema.Za panične poremećaje i fobije najdjelotvornije su spoznajno-bihejvijorističke terapije i desenzitizacija.

U spoznajno-bijhevijorističkim terapijama se ne istražuju samo misli i iskustva pojedinca, već i ponašanja koja uzrokuju stresne situacije.Bijevijoristi smatraju da je svako ponašanje rezultat učenja i da se “abnormalno” ponašanje može zamijeniti odgovarajućim.

Desenzitizacija je pojam koji je uveo južnoafrički psihijatar Joseph Wolpe 1950 i jedna je od najdjelotvornijih terpija.Odnosi se na učenje ljudi da budu opušteni u sitacijama koje ih inače plaše.Riječ desenzitizacija pretstavlja težnju da se ljudi učine što manje osjetljivim na odgovarajuće situacije koje ih plaše.Terapija se sastoji iz sledećih koraka:

1. psihijatar sa pacijentom pravi hijararhijsku piramidu situacija koje najviše izazivaju strah ( npr. za osobu koja se boji paukova na vrhu te piramide će se vjerovatno nalaziti situacija u kojoj on drži pauka),

2.koristeći neku relaksirajuću terapiju terapeut opušta pacijenta i onda od njega traži da zamisli neku od situacija iz piramide, krećući se od najmanje “strašnih” ka “strašnijim” ( npr. osoba će prvo zamisliti pauka na slici, pa daleko od sebe, pa kako mu se pauk približava) ukoliko pacijent postane anksiozan terapeut će mu reći da prestane razmišljati o tome.Ovo se ponavlja više puta dok se osoba ne oslobodi straha pri pomisli na datu sitaciju,

3.tehnika suočavanja pacijenta sa situacijuom koje se plaši zove se suočavanje “in vivo”.Terapeut će pokazati kao se treba ponašati u datoj situaciji, ako se nositi sa njom ( npr. odvešće pacijenta u neki park gdje se nalaze paukovi, cilj će mu biti da se približi i dodirne pauka).Ova metoda se ne može uvijek primijeniti jer postoje iracionalni strahovi,koji se ne mogu modelirati.

Neke su fobije češće od drugih.Čak do 10% ljudi osjeti fobiju zbog letenja,odlaska zubaru ili prizora krvi godišnje.Takve reakcije se opisuju kao jednostavne fobije.Socijalne fobije su rjeđe, 25/1000 osoba će ih iskusiti u toku jedne godine.Agorafobiju će imati 30/1000 ljudi,a kod žena će biti duplo više zastupljena.Statistike kažu da se fobije neštočešće javljaju  kod žena a i da najveći broj osoba razvija simptome između 20-30te godine zivota.Do danas je opisano i proučeno negdje oko 200 fobija,mada neki smatraju da ih ima oko 500.Ipak situacija ili objekat straha može biti  i iracionalan pa je stvarni broj fobija nemoguće odrediti.

About The Author

Urednik

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.