MISTERIOZNE LOPTE PADAJU SA NEBA
Stanovnici Južne Afrike još i dan danas ne znaju odakle poticu dvije kugle koje su krajem
Marta, 2000. pale na dvije farme nedaleko Cape Towna.
Prva kugla je pala na farmu pored grada Worcestera (oko 100 km od Cape Towna) a
druga, takoder na farmu, pored grada Durbanvile na samom rubu Cape Towna. Obje su
bile metalne. Prva je bila teška oko 30, a druga oko 50 kilograma. Cini se da su
nacinjene od celika a na jednom dijelu se nalazio
spoj zakovicama. Odjel civilne avijacije zatražio je
od policije da prikupi objekte i ispita svjedoke kako
bi se saznao uzrok te pojave. Svjedoci su izjavili da
su kugle bile usijane kada su pale i trebalo je više
od pola sata dok se nisu dovoljno ohladile da se
mogu pomaknuti. Peter Viljoen, na ciju je farmu
pala jedna od kugli, kaže da su radnici, prije nego
što su ugledali kugle, culi nešto slicno pucnjevima
iz puške. Krater koji je nastao bio je dubok 20-tak
centimetara. Drugi objekt je bio nešto veci, oko metar visok, a 1.5 metar širok a na
jednom kraju je imao vratašca. I prilikom pada drugog objekta svjedoci su culi slicne
pucnjeve. List The Star prenio je izjave astronauta koji su rekli kako se možda radi o
dijelovima satelita ali, nisu mogli sa sigurnošcu potvrditi tu informaciju. NASA je vec
ranije najavila da bi se neki dijelovi satelita Pegasus mogli srušiti na zemlju.
Slican slucaj desio se nekoliko godina ranije u SAD-u. Ogromna sjajna kugla pronadena
je u jarku pored autoceste. Pošto je NASA opovrgnula informacije da se radi o dijelu
njihovog satelita sumnja je prebacena na SSSR. Na kraju se uspostavilo da se radilo o
lusteru koji je ispao sa kamiona a bio je namijenjen uredenju kockarnice.

Lokacije kamenih kugli u Bosni

 

meksiko_kugle3I tako se Bosna počela uvrštavati na svjetsku arheološku mapu.

Počeli su se redati dokazi o sofisticiranom kromanjoncu (pra-Ilirima) koji je putem kamenih kugli povezao ovaj prostor u svjetsku “bežičnu” energetsku mrežu i to u doba kada su ovi krajevi bili pod utjecajem svjetske supersile, Atlantide.

Naš obilazak lokacija kamenih kugli startao je sa sjeverozapadnim dijelom Bosne. U selu Trn, nedaleko od Banja Luke, susreli smo se sa Čedom Tešanovićem. On je prije nekoliko godina kopao temelje za kuću i na dubini od 4-5 metara je pronašao dvije kamene kugle prečnika 30-40 cm. Bile su glatke, “teže od kamena” kako reče, a radnici su ih bacilli u temelje i zabetonirali.

 

Stotinjak metara poviše pronašli smo ostatke kamenih kugli smještene uz kuću Milorada Dakića. Kugla je podijeljena na dvije polovine, pravilnog je oblika, prečnika oko jednog metra.

U sjevernoj Bosni, u selu Teočak se nalazi osam kamenih kugli. Pravilnog su oblika, ali im površina nije glatka. Fino su obrađeni, ali nedostaje onaj zadnji korak poliranja. Materijal je granit. U kasnijoj fazi na nekim kuglama su izdubljenje rupe.

 

U blizini Vareša u srednjoj Bosni, u selu Ponikve, stoji četverotonska izdužena kugla. Pronašao je Radovan Puskić 1970. u Javorničkom potoku ispod korijenja oborenog bora. Kugla se nalazi  na postolju ispred njegove kuće koja je ujedno i ugostiteljski objekat pod nazivom “Kugla”. Po sastavu nalikuje onoj u Trnu – magmatska stijena.

Dvadesetak kilometara od Kaknja u srednjoj Bosni, u malom selu Zlokuće nalazi se nekoliko kamenih magmatskih kugli (identični materijal kao u Trnu i Ponikvama). Na malom desetometarskom uzvišenju iznad zemlje te dijelom zakopano u zemlju se nalaze kugle i duguljasti kameni megaliti. U razgovoru sa stanovnicima saznali smo da oni misle da su kugle dio “Grečkog greblja” (navodno su u tim krajevima u drevna vremena bili Grci koji su, nakon “sedam teških zima”, napustili ovaj dio Bosne). Takođe, pomenuli su blagotvorni utjecaj kugli na konje koji ne mogu mokriti. Vlasnici s konjima naprave nekoliko krugova oko kugli i nakon toga problem sa mokrenjem je riješen.

Prva lokacija je u selu Jablanica. Mustafa Mehinagić je 1970-ih zapazio kamenu kuglu u potoku Megara koji se uliva u rijeku Jablanicu. Uz pomoć tri odrasla čovjeka kuglu je prenio u dvorište svoje kuće koja se nalazila 200 metara od mjesta pronalaska. Ahmed je izmjerio obim kugli 155 cm, a Jovo je uz pomoć viska odredio starost oblikovanja kugle na 12 000 godina.”

Svi ovi primjeri su samo vrh ledenog brijega fenomena kojeg s pravom nazivamo fenomen kamenih kugli u Bosni.

 

Ono što ne bi trebalo da obeshrabri u daljim istraživanjima su izričita mišljenja oficijelnih branitelja “istine”. Na primjer, na svojevremene upitne komentare seljana Trna i TV pažnju, odgovorio je geolog Mile Vujačić tvrdeći da je “kamena kugla magmatskog porijekla, nastala od jednog komada stijene, koju je u taj oblik oblikovala voda” (Banja Luka, 14.02.2001., AIM). Problem, naravno nastaje kada se broj lokacija multiplicira, svuda nalazimo pravilne kamene kugle, a nigdje nekih nepravilnih “magmatskih” oblika.

 

Ne isključujem da priroda može oblikovati perfektan geometrijski oblik. Naprotiv. Ali, mogućnost da priroda oblikuje samo perfektne oblike je nemoguća na praktičnoj ravni.

 

Desetak lokacija kamenih sfera u Bosni vjerovatno je samo manji procenat njihove stvarne zastupljenosti. Međutim, nakon hiljada godina one se nalaze na nekoliko metara dubine i samo slučajnost će ih izbaciti na površinu: kopanje tunela kroz brdo ili temelja za kuće na dubini od nekoliko metara, pad ogromnih stabala i nestanak korijena iz velikih dubina. Naravno da se neće saznati koliko je tih kugli razbacano po Bosni i gdje su sve njihove lokacije.

 

Ali je vrijeme da te kamene kugle nazovemo pravim imenom. Riječ je o fenomenu nastalom radom inteligentnih (ljudskih?) ruku. U doba kada se svijet promatrao ne samo iz ugla pet materijalnih čula. I kada su se “vidjeli” energetski tokovi ispod površine Zemlje. A samo prirodni materijali se koristili za čovjekovu dobrobit. I pri tome se nije narušavala harmonija zivota sa majkom Zemljom.

 

Doba kada su kamene kugle Bosne, Kostarike, Meksika… bile dijelom kompleksnog svjetskog energetskog sistema.

Teorije Semira Osmanagica o kamenim kuglama….

About The Author

Urednik

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.