Naučnici su u saradnji s institucijama Human Genome project i Bob Jones University, učinili ono što možda najfantastičnije, zapanjujuće otkriće ove, ili bilo koje generacije. 

Istražujući donedavno ono što se smatralo suvišnom informacijom u DNA, tzv, ‘Junk DNA’ istraživači s WIT-a (‘Wyoming Institute of Technology’) došli su do spoznaje koja naučni i cijeli ostali svijet ostavlja potpuno bez daha i bez riječi. Dešifrirajući tamo pojedine dijelove zapisa i koristeći znanja lingvističkih stručnjaka u svom projektu iz zapisa tzv. ‘Junk DNA’ dobili su u formi staroaramejskog jezika informaciju: “Na prvo svitanje zore, Bog stvori zemlju i nebo.” 
  
Naučnici WIT-a napominju da, iako su u nizovima DNK vidjeli rupe koje malo podsjećaju na kodiranje za biološku funkciju, oni nose sličnost s uzorcima ljudskog jezika. Kontakt i uska saradnja s lingvistima i filolozima sa Univerziteta  Bob Jones, WIT je krenuo u analizu i dekodiranje područja Transpozona i Retrotransposona što se činilo kao nagovijest prema ljudskom jeziku, prenosi “Dnevno.hr”. 
  
Profesori lingvistike na Univerziteta Bob Jones, poznatom po svojoj intelektualnoj strogosti, pokušavali su prevesti dekodirane segmente koje im je pružio WIT. Struktura je posebna, s pokušajem dokazivosti čovjeka u prirodi. Pronađen je kodni jezik, koji koristi nizove od dvadeset osam nezavisnih vrijednosti, nađen u rasponu učestalosti poznatih pisama. Nizovi nezavisno povezanih vrijednosti zrcale strukturu sastava riječi u ljudskim jezicima. Jezična i filolološka ekipa na Bob Jones-u započela opsežnu usporedbu ‘podrugljivog’ pisma pronađena u “junk DNA” s katalogom svakog zabilježenog ljudskog jezika; u nadi da će pronaći slične višejezični teme, tako da mogu početi oblikovati prevode poruka koje leže skrive u DNK. Profesori su bili potreseni, ostali sa strahopoštovanjem, kada su otkrili da jedan jezik postoji, i jedan jedini, kojim je moguće izravnao prevesti pandam za sekvencijalnu DNK. 
  
Jezik u “junk DNA”, kojeg su naučnici već godinama odbacivali kao beskoristan, bio je identičan antičkom aramejskom. Što je još više zapanjujuće, čim su lingvisti počeli prevoditi kod unutar ljudskog genoma, otkrili su da su dijelovi pisma sadržana u njemu, nevjerovatno blizu u sastavu stihova koji se mogu naći u Bibliji. A s vremenom su tamo pronašli izravne biblijske citate. 
  
Na ljudskom genu PYGB, Phosporomylase glikogen, nekodirajući transposon, posjeduje jezični slijed koji se prevodi kao “Na prvom počinku dana, Bog, stvori nebo i zemlju.” Ovo je u zapanjujućoj sličnosti s Pos 1:1 “U početku Bog je stvorio nebo i zemlju.” 
  
Matthew Boulder, glavni lingvist za projekt i profesor primijenjene nauke stvaranja, na Univerzitetu Bob Jones, izjavio je: “Što se tiče dokaza – tu je, te je ovo, po mome mišljenju, neporecivo. Sama riječ Božja, elegantno utkana u naša tijela i duše, je jasna kao dan. A ljepota ovoga, da bi Bog položio riječi istine u našim bićima, pokazuje svoju ljubav i čudesa.” 
  
Naučnici na W.I.T. čekaju replikaciju vlastitih istraživanja i vađenje sekvenciranja “junk” DNK-a i verifikaciju prijevoda na aramejski iz nezavisnih izvora, prije nego što se krene naprijed u proces potpune revizije dosadašnjeg i oslobađanja naših ukupnih istraživanja i otkrića do danas. 

Izvor

About The Author

Urednik

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.