Tim fizičara pronašao je do sada najpouzdanije dokaze da je naš Univerzum samo jedna velika projekcija.

Teoretski fizičar Huan Madasena predložio je 1997. smjeli model Univerzuma u kom se gravitacija izdiže iz beskonačno tankih, vibrirajućih struna. Matematički komplikovan svijet struna koje postoje u devet dimenzija prostora uz jednu koju čini vrijeme, predstavljale bi neku vrstu holograma: stvarna aktivnost odigravala bi se u jednostavnijem, kosmosu u kom nema gravitacije.

Maldasenina ideja oduševila je fizičare jer je ponudila način da se popularna, ali i dalje nedokazana teorija struna utemelji, ali je takođe i riješila određene nekonzistentnosti između kvantne fizike i Ajnštajnove teorije gravitacije.

Međutim iako su te ideje bile gotovo prihvaćene, nedostajao im je dokaz.

U dva rada objavljena na aeXiv, Jošifumi Hiakutake sa Ibaraki univerziteta u Japanu i njegove kolege sada nude, ako ne pravu potvrdu, onda barem dokaz da u Maldaseninoj ideji ima istine.

U jednom radu Hijakutake izračunava unutrašnju energiju crne rupe, poziciju njenog horizonta događaja (granica između crne rupe i ostatka Univerzuma), njenu entropiju i ostala svojstva na osnovu predviđanja teorije struna, kao i efekata takozvanih virtualnih čestica koje se pojavljuju i nestaju.

U drugom, on i saradnici izračunavaju u nutrašnju energiju odgovarajućeg kosmosa bez gravitacije i sa manje dimenzija, a proračuni se poklapaju.

“Djeluje da je račun tačan”, kaže Maldasena koji je trenutno na Institutu za napredna proučavanja na Prinstonu i koji nije učestvovao u radu ovog tima.

Otkrića su “interesantan način za testiranje mnogih ideja o kvantnoj gravitaciji i teoriji struna”, dodaje on.

Dva rada su kulminacija serija članaka kojima je japanski tim doprinio tokom posljednjih nekoliko godina.

“Niz radova je odličan jer testira dulnu prirodu univerzuma u uslovima u kojim nema analitičnih testova. Oni su numerički potvrdili, možda i po prvi put, da termodinamika određenih crnih rupa može da se reprodukuje iz univerzuma sa manjim brojem dimenzija”, kaže Lenard Saskind, teoretski fizičar Stenford univerziteta u Kaliforniji koji je među prvim teoretičarima koji su istraživali ideju holografskih univerzuma.

Ni jedan od modela univerzuma koje su istraživali Japanci, ne liči na naš, ističe Maldasena.

Kosmos sa crnom rupom ima deset dimenzija, sa osam onih koje se formiraju u osmodimenzionalnoj sferi.

Niža dimenzija, ona bez gravitacije, ima skup kvantnih čestica koje odgovaraju grupi harmoničnih oscilatora privezanih jednog za drugi.

Ipak, kaže Maldasena, numerički dokaz da su ova dva naizgled različita svijeta, zapravo identična, daje nadu da gravitaciona svojstva našeg Univerzuma jednog dana mogu biti objašnjena na osnovu jednostavnijeg kosmosa čisto u uslovima kvantne teorije.

About The Author

Urednik

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.