Psihotronika je sposobnost upravljanja sviješću i vitalnim funkcijama drugeosobe na daljinu.Pojam su prvi koristili sovjetski znanstvenici za vrijeme hladnog rata, u nizuparapsiholoških istraživanja koja su se provodila u 14 istraživačkih instituta, saciljem razvoja mentalnih sposobnosti, koje bi se koristile za vojne ciljeve.Pojam psihotronike je na konferenciji psihotroničara u Moskvi 1968.podrazumijevao širok opseg istraživanja, od vančulnog opažanja i telepatije, doizvantjelesnih iskustava, ali je posljednjih desetljeća sveden na sposobnostupravljanja sviješću ciljane osobe ili skupine ljudi.Prvo zanimanje sovjetskih znanstvenika za parapsihološke pojave počelo je udvadesetim godinama prošlog stoljeća. Fiziolog Leonid Kažinski, potaknutosobnim parapsihološkim iskustvima, pokrenuo je niz pokusa s telepatskimutjecajima.

About The Author

Urednik

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.