53   mlad da bi djelovao sasvim autoritativno. Budući da su Ti-betanci skloni putu najmanjeg otpora, vanjsku su odluku potražili pomoću zlatne posude, a sam je čin obavio kineski veleposlanik. Iz nje je, međutim, ipak izišlo ime koje je trinaesti dalaj-lama bio odlučno preporučio. Budući da su Tibetanci vjerovali kineskom caru, sasvim je prirodno da su svog zaštitnika i poklonika svoje vjere uključivali u neke važne vjerske djelatnosti. Danas su se prilike u tom pogledu sasvim promijenile, jer trenutne kineske vlastodršce prije svega zanima sama vlast. U slučaju današnjeg pančen-lame, kineske su vlasti izvele gatanje pomoću zlatne posude eda bi same izabrale drugog novog dalaj-lamu, ali je sve već bilo unaprijed izrežirano – on i njegovi roditelji već su radi javnog pokazivanja čekali u hramu. A onda su vlasti redovnika – koji je u svojstvu vođe tibetskog buddhizma »izabrao« štapić – stavile u kućni pritvor. Što je nedvojbeno totalitarizam. Ipak sam u dvije-tri zgode vidio video-zapis od kineskih vlasti službeno imenovanog pančen-lamu Gvaltse-na Norbua, i izgledao mi je sasvim u redu. Na jednom je snimku baš držao predavanje o ritualu dugog života. Tu je ceremoniju znao napamet i vrlo je dobro objasnio značenje tog obreda. Opći prikaz pjesme Pjesma od 17 kitica prvog pančen-lame vodič je kroz osebujne buddhističke tehnike svladavanja straha od smrti te iskorištavanja faza umiranja u svrhu duhovnog napretka. 54   Ja se pak nadam da će taj opis unutrašnjih, psiholoških doživljaja i psiholoških promjena sve one koji mare za smrt i dublje razine uma potaknuti na korisna razmišljanja, te da će znanstvenicima zainteresiranim za suradnju s buddhističkim učenjacima i joginima u pitanjima povezanim s umiranjem poslužiti kao dobar izvor informacija. Iako znanstvenici obično um smatraju proizvodom tijela, neki specijalisti već počinju razmišljati o umu kao o neovisnom entitetu koji može utjecati na tijelo. Očito je da snažni osjećaji, primjerice mržnja, mogu utjecati na tijelo, no danas se počinju vršiti pokusi povezani sa specifičnim tehnikama vježbanja uma, namijenjenih primjerice jačanju vjere, sućuti, sabranosti na jednu točku, razmišljanja o praznini, ili specijalnim meditacijama u nvingman-skoj tradiciji tibetskog buddhizma. Ti pokusi pokazuju da mentalno vježbanje može imati autonomnu funkciju te utjecati na tijelo, pa ga čak i učiniti neosjetljivim. Vjerujem da korisno može biti i savjetovanje s medicinskim sestrama, i to napose na odjelima za umiranje, o predznacima skore smrti. Prvih sedam kitica pančen-lamine pjesme govore nam kako da pristupimo smrti. Poslije početne strofe koja nam govori o traženju pribježišta u Buddhi, Doktrini i duhovnoj zajednici (koju ćemo objasniti u ovom poglavlju), sljedeće dvije kitice (treće poglavlje) bave se važnošću vrednovanja trenutnog života kao prilike za vježbanje duha. One nam opisuju kako da tu dragocjenu priliku iskoristimo za razmišljanje o netrajnosti sadašnjosti, eda bismo oslabili svoju pretjeranu vezanost za efemerne doživljaje?* Četvrta i peta kitica (četvrto poglavlje) govore nam o stjecanju perspektive kojom možemo svladati i nesnosnu pat- 55   nju koja znade nastupiti pred smrtni čas, baš kao i tlapnje koje se pojavljuju kad umiremo. Šesta i sedma kitica (peto poglavlje) propisuju nam kako da ostvarimo najpovoljnije uvjete za umiranje, i to tako da se prisjetimo što da vježbamo i ostanemo radosna srca. Sljedeće tri kitice (šesto poglavlje) nadugo opisuju prikaze što se pojavljuju kroz prve četiri faze umiranja te nam govore kako da se kroz njih probijemo meditira-njem. Taj se odjeljak poziva na naše poznavanje urušavanja fizičkih elemenata koji podupiru svijest i s tim povezanim doživljajima. Oni postupno otvaraju put manifestiranju tri dublja, suptilna uma, kako je to opisano u kitici koja slijedi (sedmo poglavlje). To poglavlje izlaže strukturu uma i tijela prema Najvišoj jogi tantri. Dvanaesta i trinaesta kitica (osmo poglavlje) bave se vrhunskim doživljajem funda-mentalnog naravnog uma od jasnog svjetla. Ta je najdublja razina uma temelj sveg svjesnog života. Posljednje četiri kitice (deveto i deseto poglavlje) opisuju prelazno stanje (poslije smrti i prije početka sljedećeg života) te pokazuju kako se trebamo postaviti prema često užasnim doživljajima koji nas znadu snaći u tom stanju. One potanko opisuju različite razine kojima učenici moraju težiti da bi ih one vodile na putu ponovnog rođenja. Sve te kitice, uzete zajedno, obuhvaćaju čitavo područje priprema za smrt, te nas uče kako da uklonimo nepovoljne okolnosti, stvorimo povoljne, kako da se dok umiremo prepustimo duhovnoj vježbi, kako da se odnosimo prema prelaznom stanju između dva života, te napokon kako da utječemo na predstojeće ponovno rođenje.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

About The Author

Urednik

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.