Uzmimo na primjer recitaciju mantre om mani padme hum, a koja se ponavlja radi zazivanja sućuti prema svim bićima. Poslije seanse ponavljanja – kad mantru ponovimo dvadeset jedan put, ili sto i osam, ili čak i više puta – to se mantranje posvećuje recitiranjem molitve povezane s Avalokiteshvarom, zato što je on tjelesni izraz sućuti svih buddha: Krepošću ove vježbe, Neka bih postigao stanje Jednako Avalokiteshvarinu Eda bih pomogao svim osjetilnim bićima da postignu isto. Postići buddhinstvo (prosvjetljenje) samo recitiranjem om mani padme hum nipošto nije moguće, ali ako tom vježbanju pridružimo istinski altruizam, ta nam man-tra može poslužiti kao sredstvo za postizanje buddhinstva (prosvjetljenja). Isto tako, ako dotičemo kvalificiranog gurua, ili ga gledamo, ili slušamo, on na nas može djelovati pozitivno jer nam može pomoći u razvijanju dubljih duhovnih doživljaja. Kad se moj stariji tutor Ling Rinpos- 60   chay i ja na početku formalnijih sastanaka dotičemo čelima, ili kad ga drugom zgodom uhvatim za ruku pa njome dotaknem svoje čelo, onda time u sebi stvaram jak i prisan osjećaj velike vjere i povjerenja. U Buddhino doba, kad bi mu netko tko ga je zaista volio i poštovao dotaknuo noge, to bi mu zacijelo donijelo nekakvu korist. Ali ako bi netko tko u nj nije imao vjere niti prema njemu osjećao poštovanje, Buddhu čak i uhvatio za nogu pa na nju pritisnuo glavu, time vjerojatno ne bi stekao nikakav blagoslov. Iako se ponešto traži i s guruove strane, glavnina svega ipak dolazi od učenika. Bio je jednom jedan zaista prekrasni lama iz ti-betske pokrajine Amdo, koji bi, kad god bi ga zamolili da učeniku stavi ruku na glavu, odgovorio: »Ja nisam lama koji može udijeliti oslobođenje polaganjem ruke – u čijoj je samoj naravi patnja – nekome na glavu.« ZAKLJUČNI SAVJETI 1.  Motiv za vježbanje mora nam biti dobrobit svih živih bića – njihovo oslobođenje od patnje i postizanje savršenstva. Uvijek svoje motive, koliko je god to moguće, usmjerimo na pomaganje drugima. Ili bar pokušavajmo nikome ne nauditi. 2.  Buddhe su učitelji duhovnog puta, ali oni spoznaju ne daju na dar, nego moramo sami svakodnevno vježbati ćudorednost, sabrano meditiranje i mudrost. 61 Pripremanje za smrt Ne znajući da moram sve ostaviti i otići, zbog prijatelja sam i neprijatelja činio razna nevaljala djela. Buddha Druga kitica O neka bismo iz onoga što nas drži na životu izvukli smislenu bit A da nas ne skrenu besmisleni poslovi ovoga života, Zato što nam taj valjani temelj, do kojeg je tako teško doći a raspada se tako lako, Daje priliku da biramo između dobitka i gubitka, udobnosti i bijede. Za uspješno vježbanje potrebni su nam povoljni unutrašnji i vanjski uvjeti, no mi ih već imamo. Tako, primjeri- 62   ce, već samim tim što smo ljudi posjedujemo tijelo i um koji omogućuju razumijevanje naučavanja. Time smo zadovoljili najvažniji unutrašnji uvjet. Od vanjskih su nam pak uvjeta potrebni prenošenje Doktine i sloboda vježbanja. Ako imamo te uvjete pa se još i potrudimo, uspjeh ne može izostati. Ako se, međutim, ne potrudimo, tad nastaje golema šteta. Te preduvjete moramo cijeniti, jer bez njih ne bismo imali ni prilike da nešto učinimo. Zbog toga moramo cijeniti ono što nam je u ovom životu dano. Budući da smo dobili ljudsko tijelo, baš kao i valjane vanjske okolnosti, onda svoj život, ukoliko želimo vježbati, možemo učiniti vrijednim življenja. I zato to mo-ramo učiniti. I sad je trenutak da to učinimo. Ako uz takvu pruženu priliku poradimo na blagotvornim djelima, tad možemo ostvariti i mnogo krupnija; ako međutim, vođeni trima otrovima: požudom, mržnjom i smetenošću, poradi-mo na nevaljalstvima, onda možemo naprotiv ostvariti vrlo krupna zlodjela, i to u mnogo oblika. Drugim je bićima, primjerice životinjama, koje ne posjeduju naš tako izvrsni ljudski temelj, nemoguće vlastitim snagama postići vrlinu. Postoje i rijetki slučajevi kad su i one pri valjanim vanjskim uvjetima postigle nešto krepos-no, ali one vrlo teško mogu misliti. Kad životinje nešto čine zbog mržnje ili požude, one to čine privremeno i površno, te nisu sposobne za zla djela – u tjelesnom i verbalnom smislu – velikog intenziteta ili u mnogo varijeteta. Ljudi, međutim, mogu razmišljati polazeći od jako mnogo stanovišta. Zbog toga što je naša inteligencija mnogo djelotvornija, mi smo ljudi sposobni i za dobro i za zlo u velikim mjerilima.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

About The Author

Urednik

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.