79   Grad pogrešnih predodžbi iz četvrte kitice aludira na cikličko postojanje. On je izgrađen djelima (karmom) izvršenim pod djelovanjem loših emocija. One pak izviru iz neznanja, što napose vrijedi za ideju o opstojanju u sebi, koja krivo shvaća narav nas i drugih, baš kao i stvari, jer zamišlja da one postoje vlastitim bivanjem. To znači da je baš neznanje najdublji izvor bolnog kruženja i kruženja u cikličkom postojanju. Krivo shvaćanje opstojanja u sebi motivira karmu – i djela i predispozicije akumulirane iz tih djela – dakle pokretača cikličkog postojanja. Nama se čini da pojave koje nastaju zbog tog procesa pokretanog neznanjem opstoje u sebi, ali to nije tako, i stoga su one grad zabluda. Grad je cikličkog postojanja stvoren zabludom da subjekt i objekt, promatrač i promatrano, unutrašnje i vanjske pojave, postoje u sebi i po sebi, inherentno, vlastitim snagama. Tom kiticom izričemo želju da nas u trenutku pred odvajanje od tog iluzornog tijela, sastavljenog od četiri elementa, ne obuzme smlavljujuća patnja, zato što bi to omelo uspješno vježbanje. Drugi uzroci koji ometaju vježbanje jesu požuda i mržnja, te oni predstavljaju golemu zapreku kreposnom odnosu prema životu. Zaključni savjeti 1. Počnimo vježbati već sada, kako bi u trenutku smrti sila naše upoznatosti s vrlinom utjecala na naš stav. 2.  Gledajmo u svom tijelu istinski grad zabluda, jer iako nam se ono, kad ga okupamo, pričinja čistim, baš kao i 80   izvorom blaženstva, nečim trajnim i pod našom vlašću, ono to nipošto nije. Ono je stvoreno iz četiri elementa (zemlje, vode, vatre i vjetra), te je podložno bolu, a osim toga se već i samo od sebe mijenja iz časa u čas. 3. Nama se čini da ljudi i stvari postoje vlastitom silom, a neznanje prihvaća tu lažnu vanjštinu, što izaziva loše emocije: požudu, mržnju i još veću smetenost. Te loše emocije sa svoje strane zagađuju djelovanje tijela, govora i uma, perpetuirajući proces cikličkog postojanja. Moramo shvatiti da živimo u gradu pogrešnih predodžbi. Peta kitica O neka bismo se oslobodili pogrešnih privida što ih stvara nevrlina Kad nam se, prevarenima u času nevolje od ovog tijela održavanog tako skupo, Strašni dušmani – gospodari smrti – uskazu-ju A mi se ubijamo oružjem triju otrova: požude, mržnje i smetenosti. Trenutak je smrti neobično važan, i to zato što on označava kraj jednoga života i početak drugog. Kad bi u tom kritičnom trenutku naše tijelo ostalo s nama, mogli bismo se u nj pouzdati, ali nas ono u tom važnom trenutku iznevjerava. Naše nas tijelo, tako skupo održavano hranom, odjećom, novcem, stanom, lijekovima, pa čak i zlim djelima, ostavlja na cjedilu. 1                                                                     81   Već i samo spominjanje smrti izaziva u nama blagu nelagodu. Kad proces naše vlastite smrti postane očit i kad se počnu pokazivati strašne posljedice netrajnosti, u pjesmi nazvane »gospodarima smrti«, neki ljudi reagiraju jakim vezivanjem za svoj imetak, rođake, prijatelje i tijelo, dok drugi počinju iskazivati jaku mržnju prema neprijateljima i svojoj naoko nepodnošljivoj patnji. Čak ako se pritom ne pojave ni požuda ni mržnja, ipak pritom stvaramo jako vjerovanje u opstojanje u sebi kako vlastite, tako i svih drugih pojavnosti – što je najbitniji oblik neznanja. Ta tri otrova – požuda, mržnja i neznanje – najjače su unutrašnje prepreke kreposnom vježbanju, a u dubljem je to smislu oružje kojim se sami ubijamo. Da bismo u trenutku smrti spriječili pojavu tih otrovnih stavova, moramo gajiti želju da se ne iskažu jaka požuda i mržnja, te da nam se ne ukazu lažne pojave. U trenutku je smrti važno biti slobodan od lijekova koji onemogućavaju valjano razmišljanje. Pobožni bud-dhist mora izbjegavati zatupljujuće lijekove, zato što nam pri umiranju svijest mora biti što je moguće čišća. Uzimanje injekcije za »spokojnu smrt« može um lišiti prilike da se manifestira na kreposni način razmišljanjem o netrajnosti, jačanjem vjere, osjećajem sućuti ili meditiranjem o nesebičnosti. Ako bi, međutim, pronašli lijek koji suzbija bol ali ne zatupljuje um, on bi čak mogao biti koristan, zato što bismo mogli nastaviti normalno mentalno funkcionirati, a da nas pritom ne ometa bol. 82 ZAKLJUČNI SAVJETI 1. Shvatimo da će nas ovo tijelo, koje tako skupo održavamo, jednog dana napustiti. 2. Izbjegavajmo žudnju za prilikama koje napuštamo. 3. Izbjegavajmo mržnju zbog toga što moramo otići. 4. Držimo se što je moguće dalje od požude, mržnje i neznanja, tako da dok umiremo možemo kreposno meditirati.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

About The Author

Urednik

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.