Postoje dva skupa od po četiri kapi, i svaki par djeluje zajedno i stvara drukčije stanje svijesti. Prvi se skup nalazi u (1) čelu (ili tjemenu), (2) grlu, (3) srcu i (4) pupku, a drugi u (1) pupku, (2) tajnom mjestu (donjem kraju kralježnice), (3) središtu spolnog organa i (4) vršku spolnog organa. Kapi u čelu i pupku stvaraju stanje budnosti, kapi u grlu i u donjem kraju kralježnice stvaraju stanje sa-njanja, kapi u srcu i središtu spolnog organa stanje dubokog sna, a kapi na vršku spolnog organa dovode do stanja spolnog blaženstva. Kao što vidimo, jedna kap u pupku sadrži u sebi dvije različite predispozicije: jedna od njih, u svojoj ulozi četvrte u gornjem skupu kapi, stvara budno stanje, dok druga, u ulozi prve u donjem skupu kapi, stvaranje stanja spolnoga blaženstva. U svakoj su kapi sadržane dvije vrste moći: jedne čiste ijedne nečiste. Kad smo budni, vjetrovi se gornjeg di- 128   jela tijela skupljaju u čelu, dok se vjetrovi donjeg dijela tijela skupljaju u pupku. Čiste moći stvaraju samo pojave predmeta, dok nečiste stvaraju pojave nečistih predmeta. Dok sanjamo, gornji se vjetrovi skupljaju u grlu a donji u tajnom dijelu tijela, pa čiste moći stvaraju samo gole zvukove, dok nečiste moći stvaraju zbrkani govor. U dubokom se pak snu gornji vjetrovi skupljaju u srcu, a donji u središtu spolnog organa, pa čiste moći stvaraju bezkoncep-cionalnu jasnoću, a nečiste opskurnost. Kad se jako spolno uzbudimo, gornji se vjetrovi skupljaju u pupku a donji na vršku spolnog organa, dok čiste moći stvaraju blaženstvo a nečiste izlučivanje spolnih sekreta (kako kod muškaraca, tako i kod žena). Duhovno vježbanje u tradiciji Kalachakre usmjereno je pročišćavanju ta četiri skupa kapi. Očistimo li kapi u čelu i pupku, a koje u budnom stanju stvaraju pojavu nečistih predmeta, pretvorit ćemo predmete u pojavu praznih formi – formi koje nadilaze samu materiju. Kao prazne forme, te nam pojave mogu poslužiti na putu prosvje-tljenja. Kapi u grlu i u donjem kraju kralježnice posjeduju sposobnost stvaranja govora punog omaški, no ako ih pročistimo moguće je razotkriti »nepobjedive zvukove« i njima se poslužiti na duhovnom putu. Kapi u srcu i središtu spolnog organa posjeduju sposobnost stvaranja opstojnosti, no ako ih pročistimo, njihovu je bezkonceptua-lnu mudrost moguće primijeniti na duhovnom putu. Kapi u pupku i na vršku spolnog organa posjeduju sposobnost izazivanja izlučivanja, a ako ih pročistimo, obično blaženstvo možemo pretvoriti u nepromjenjivo veliko blaženstvo bez izlučivanja te ga iskoristiti za duhovne svrhe. Te se pozitivne sposobnosti zatim razvijaju u sve više i više oblike, 129   da bi se napokon pretvorile u posebno dijamantoidno tijelo, govor, um i Buddhino blaženstvo. U sustavu Kalachakra sve prepreke koje vežu biće za stanje patnje i ograničenosti, a koje mu priječi da bude altruistično djelotvoran, sadržane su u te četiri kapi. Ipak to karmičko ulijevanje prepreka ne potječe od samog materijala kapi, nego su, naprotiv, karmičkim moćima natopljeni baš vrlo suptilni vjetrovi i umovi što prebivaju u tim dvama skupovima od po četiri kapi, i to kako valjalim tako i nevaljalim. Materijalne su kapi zapravo nositelji tih suptilnih umova i vjetrova, baš onako kao što je naše fizičko tijelo, gledano u cjelini, nositelj našeg uma. Prije dvije godine jedan je tibetski jogin primjenjivao stil meditacije Velika sveobuhvatnost u tradiciji Nvingma, i tako postigao stanje potpunog iščeznuća opipljivog fizičkog tijela, a što zovemo »pretvaranjem tijela u dugu«. Taj se jogin zvao Achok, a inače je iz Nvaronga. Povremeno je studirao filozofiju na samostanskom sveučilištu Sera u Gelu kraj Lhase, a poučavao ga je i moj mlađi tutor Trijang Rinpochav, ali mu je glavni učitelj bio Dujom Rinpochav, lama tradicije Nvingma. Iako je vježbao tantru u skladu sa starom i novom školom tibet-skog buddhizma, glavno mu se vježbanje ipak svodilo na recitiranje om mani padme hum popraćeno odgovarajućom meditacijom. Sve do prije otprilike tri godine često je govorio kako se nada da će mu se u životu ukazati prilika da se susretne s dalaj-lamom. A onda je jednog dana sazvao svoje sljedbenike da prinesu žrtvu za dalaj-lamin život. Pošto su to učinili, on ih je sve iznenadio najavom da će sad otići. Stavio je na sebe žutu redovničku halju te rekao da ga na 130   tjedan dana zapečate u njegovoj sobi. Učenici su mu ispunili želju, no kad su poslije tjedan dana otvorili sobu, otkrili su da je sasvim nestao, ostavivši samo halju. Jedan je od njegovih učenika, kao i jedan njegov supraktičar, došao u Dharmsalu, gdje su mi ispričali svoju priču i dali mi komadić njegove halje.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

About The Author

Urednik

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.