Nekako je baš u to doba trinaesti dalaj-lama pokrenuo istragu o tome koji su lame autentični, i pritom ih pozamašan broj i istjerao, no ipak je u slučaju te dvojice, 137   oca Serkona Rinpochava i Tabunga Rinpochava, napravio iznimku. Tako je i službeno priznao njihove izvanredne sposobnosti i posebno pravo da tantru prakticiraju s družicom. To znači da su oni zahvaljujući tome došli do nekih dubljih iskustava, iako mi nije poznato da je igdje zabilježeno da su to oni i sami tvrdili. ZAKLJUČNI SAVJETI 1.  Učenici najviše razine mogu jasno svjetlo-majku, koje zahvaljujući karmi sviće u smrtnom času, preobraziti u svijest duhovnog puta. 2. Na nižim razinama, oni koji svakodnevno vježbaju božan- sku jogu Najviše joge tantre zamišljaju pojavu osam znakova smrti u okviru trostruke svijesti o zbivanju, pri čemu prepoznaju znak koji se pojavljuje, znak koji mu prethodi i onaj koji tek dolazi. Mi trebamo uvježbavati čitav taj osmeročlani niz, ali ga i popratiti razmišljanjem o praznini. Svaki od tih članova ima tri dijela, osim prvog i posljednjeg, koji imaju samo po dva: ¦   Pojavljuje se fatamorgana. Sad će osvanuti dim. ¦   Pojavljuje se dim. Upravo je prošla fatamorgana. Sad će osvanuti krijesnice. ¦   Pojavljuju se krijesnice. Upravo je prošao dim. Sad će osvanuti plamen. ¦   Pojavljuje se plamen. Upravo su prošle krijesnice. Sad će osvanuti jarko bijelo priviđenje. 138   ¦    Pojavljuje se jarko bijelo priviđenje. Upravo je prošao plamen.  Sad će  osvanuti jarko na-rančasto-crveno jačanje. ¦   Pojavljuje se jarko narančasto-crveno jačanje. Upravo je prošlo jarko bijelo priviđenje. Sad će osvanuti jarka crnina. ¦   Pojavljuje se jarka crnina. Upravo je prošlo jarko narančasto-crveno jačanje. Sad će osvanuti jasno svjetlo. ¦     Pojavljuje se jasno svjetlo. Upravo je prošla jarka crnina. 3.  U posebnoj meditativnoj tradiciji Najviše joge tantre, takozvanoj božanskoj jogi, učenici postignutu razinu razumijevanja praznine udružuju s postupnim razotkrivanjem osam znakova smrti. Zatim pomoću uma jasnog svjetla shvaćaju prazninu – ili svijest koja oponaša takvo stanje uma – kao temelj iz kojega niču u idealnom, sućutnom obliku, kao božanstvo. 4.  Visoko napredni učenici koji posjeduju čvrstu sućut i mudrost mogu se poslužiti i spolnim snošajem kao sredstvom za jako fokusiranje uma i izražavanje fundamen-talnog naravnog uma jasnog svjetla. Unutar tog najdubljeg uma oni shvaćaju prazninu opstojanja u sebi i to na dramatično jak način. 139 Reagiranje na prelazno stanje Oni koji odluče »Umrijet ću« prestaju se bojati. Kako bi se mogli bojati čak i slike smrti! Buddha Četrnaesta kitica O neka bismo na mjestu prelaznoga stanja Dovršili sabrano meditiranje o iluziji tako da poslije odlaska iz jasnoga svjetla Ustanemo u Tijelu potpunog blaženstva blistajući slavom Buddhinih znakova i ljepota Iznikavši samo iz vjetra i uma jasnog svjetla smrti. Kad jogini dovrše shvaćanje praznine pomoću najsuptilni-jeg uma, oni već imaju tijelo sazdano samo od vjetra (energije) i uma, te urešenog Buddhinim oznakama i ljepotama. 140   Tu nipošto nije riječ o pukoj imaginaciji ili imitaciji, nego o stvarnoj činjenici. Umjesto da uđe u prelazno stanje, jo-gin iz mrtvog stanja ustaje u, kako mi to velimo, iluzornom tijelu, umjesto da uđe u međustanje. To tijelo može biti dvovrsno – ili nečisto iluzorno tijelo, ili Buddhino Tijelo potpunog užitka. Ova kitica izražava želju da doživimo takav potpuni preobražaj. Um jasnog svjetla i vjetar na kojemu jaši to jasno svjetlo zapravo su jedan entitet, no koji se dade konceptualno podijeliti. Taj vjetar služi kao materijalni uzrok iluzornog tijela, dok um služi kao njegov međuzavisni preduvjet. Ta dva uzroka stvaraju iluzorno tijelo izgledom slično tijelu omiljenog božanstva koje smo zamišljali vježbajući božansku jogu. Ali to nije tijelo od krvi i mesa. Po svojoj je naravi ono naprosto spoj vjetra i uma, bistro i nesputano kao duga. Govori se da se to idealno biće, ili božanstvo, pojavljuje kao riba što najednom, u potpunom obliku, iskoči iz jezera. Mi smo dugo meditirali zamišljajući se baš kao to božanstvo, kultivirali tu viziju, i u pripremama za preobražaj zamišljali to idealno tijelo. I sad je cilj tog vježbanja napokon ostvaren. Oponašanje je dovelo do stvarnog događaja. Razine vježbanja Sve sam se do sada trudio istaknuti važnost vježbanja na prirođenoj nam razini. Najviša joga tantra poznaje tri razine. Sve smo se do sada bavili samo učenicima koji su do- 141   segli visoku razinu vještine, ali ipak nisu za života uspjeli ostvariti najviši podvig, to jest buddhinstvo. Takvi ljudi počinju umirati zbog djelovanja onečišćene karme i loših emocija, ali ako uspiju jasno svjetlo-majku, svjetlo smrti, preobraziti u jasno svjetlo-dijete, svjetlo duhovnog puta, onda takvi ljudi mogu zaobići obično prelazno stanje što vodi u ponovno rođenje i steći stvarno iluzorno tijelo, a ne tijelo tek zamišljeno.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

About The Author

Urednik

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.