Nepovratno. Buddha Evo pjesme prvog pančen-lame u cjelovitom obliku. Želje za oslobađanjem iz opasnog tjesnaca prelaznoga stanja, za oslobađanjem junaka od straha Napisao prvi pančen-lama Losang Chokvi Gveltsen 159   1. Ja i sva bića u čitavom svemiru i bez izuzetka Pribježište tražimo sve do najvišeg prosvjetlje-nja U prošlim, sadašnjim i budućim Buddhama, u Doktrini i Duhovnoj zajednici. O neka bismo bili izbavljeni od strahova ovoga života, sljedećeg i prelaznoga stanja. 2. O neka bismo iz onoga što nas drži na životu izvukli smislenu bit A da nas ne skrenu besmisleni poslovi ovoga života, Zato što nam taj valjani temelj, do kojeg je tako teško doći a raspada se tako lako, Daje priliku da biramo između dobitka i gubitka, udobnosti i bijede. 3. O neka bismo shvatili da nema vremena za gubljenje, Jer smrt je izvjesna a neizvjestan joj čas. Što se skupilo, razdvojit će se, što se nabralo, potrošit će se bez ostatka. Na kraju uspona dolazi pad, konac je rođenja smrt. 4. O neka bismo se oslobodili nesnosne patnje zbog smrti od raznih razloga 160 _______ Jer ovo je grad pogrešnih predodžbi o promatraču i promatranom. Iluzorno je tijelo sazdano od četiri nečista elementa A svijesti samo što se nisu razdvojile. 5. O neka bismo se oslobodili pogrešnih privida što ih stvara nevrlina Kad nam se, prevarenima u času nevolje od ovog tijela održavanog tako skupo, Strašni dušmani – gospodari smrti – uskazu-ju A mi se ubijamo oružjem triju otrova: požude, mržnje i smetenosti. O neka bismo se sjetili uputa za vježbanje duše U času kad liječnici od nas dižu ruke i ne pomažu obredi, Kad prijatelji se već odriču nade u naš život, Te nam ne preostaje da radimo išta drugo. 7. 0 neka bismo se uzdali u radost i veselje Kad za sobom ostavljamo hranu i zgrnuta blaga i svu bijedu života 1 zauvijek se odvajamo od prijatelja ljubljenih i željenih, Te sami odlazimo u pogibeljno stanje. 161   0 neka bismo stvorili moćni um vrline Kad se elementi – zemlja, voda, vatra i vjetar -postupno rasplinu sve jedan za drugim, 1 tjelesna se snaga gubi, i usta se i nos suše i skupljaju, Toplina se povlači, dah je sipnja, i zvukovi se halabuke dižu. 9. 0 neka bismo shvatili besmrtni način postojanja Kad se prikaze razne, zabunom našom stvorene, utvare jezive i strašne A napose kad se fatamorgana, dim i krijesnice ukazu 1 nestanu nositelji osamdeset predodžbi koje nas vode. 10. 0 neka bismo stvorili snažnu svijest o zbivanju u sebi i oko sebe Kad se sastojak vjetar počne rasplinjavati u svijest 1 prestaje stalno vanjsko disanje, a grube se dvojstvene pojave rasplinjuju, A sviće privid u liku svjetiljke na maslac. 162 ____________ 11. 0 neka bismo sami spoznali svoju narav Kroz jogu koja shvaća da su cikličko postojanje i nirvana prazni Kad se privid, rast i stanje blisko prosvjetljenju rasplinu -prvi u potonje – 1  doživljaji poput prozimajuće mjesečine, sunca i tame svanu. 12. 0 neka bi se jasno svjetlo-majka i dijete susreli Kad se stanje blisko prosvjetljenju raspline u potpunu prazninu 1 sva umnožavanja predodžbi prestanu i doži- vljaj Nalik na jesenje nebo nezagađeno ničim svane.                                          .                                                  , ¦    ‘; ¦..”  ‘V ¦'¦¦.    ¦ 13. O neka bismo se zadubili u samo na jedno usmjerenu duboku meditaciju U uznesenoj mudrosti združenog naravnog blaženstva i praznine Dok traju četiri praznine nakon taljenja Mjesecu sličnog bijelog sastojka Na vatri gromu slične Moćne Žene. 14. O neka bismo na mjestu prelaznoga stanja Dovršili sabrano meditiranje o iluziji tako da poslije odlaska iz jasnoga svjetla 163   Ustanemo u Tijelu potpunog blaženstva blistajući slavom Buddhinih znakova i ljepota Iznikavši samo iz vjetra i uma jasnog svjetla smrti. 15. Ako se, a zbog naše karme, uspostavi prelaz-no stanje O neka bi se pogrešni prividi pročistili Kroz neposredno razmatranje i shvaćanje da opstojnost u sebi ne postoji Ni patnja rođenja, ni smrti, ni prelaznoga stanja. 16. O neka bismo se rodili u čistoj zemlji Kroz jogu koja preobražava vanjsko, unutrašnje i tajno Kad pojave se razni znaci – četiri zvuka prek-retanja elemenata Tri strašna privida i neizvjesnosti. 17. 0 neka bismo se ponovno rodili u najvišem obliku održavanja života, u čovjeku koji vježba tantru i okrenut je nebu Ili tijelu samostanskog ili svjetovnog učenika koji će ovladati trima oblicima vježbe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

About The Author

Urednik

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.