A napose kad se fatamorgana, dim i krijesnice ukazu 1 nestanu nositelji osamdeset predodžbi koje nas vode. 1. Moramo shvatiti da bezbroj privida, od kojih su neki čak zastrašujući i užasni, a koji se znadu pojaviti pri umiranju, potječe od karme. Ne dopustimo da nas one ometu. 2. Upoznajmo prve tri od osam prikaza: fatamorgana kao u pustinji, oblačići dima iz dimnjaka ili rijetki dim u 172   prostoriji, te napokon krijesnice ili iskre u pepelu na dnu voka. Deseta kitica: Želje da, kad se gruba dualistička po-javaraspline, u sebi stvorimo snažnu svijest o ranijem kreposnom zbivanju 0 neka bismo stvorili snažnu svijest o zbivanju u sebi i oko sebe Kad se sastojak vjetar počne rasplinjavati u svijest 1 prestaje stalno vanjsko disanje, a grube se dvojstvene pojave rasplinjuju, A sviće privid u liku svjetiljke na maslac. 1. Iako um i materija imaju različite supstancijalne uzroke, oni djeluju jedno na drugo na mnogo načina. 2.  Poslije tri unutrašnja znaka – fatamorgane, dima i krijesnica – dolazi i četvrti, nalik plamenu svjetiljke na maslac ili svijeće, koji je u prvi čas treperav, no onda se ustali. 3. Iako u tom trenutku prestaje vanjsko disanje kroz nos te više nema svjesnih reakcija na vanjske poticaje, čovjek još nije umro. Dobro je ne uznemiravati tijelo sve dok smrt ne dođe do kraja. 4. Uspijemo li održati punu svijest i introspekciju koji nam omogućuju prepoznavanje trenutne faze unutrašnjeg procesa, to može izazvati snažno shvaćanje i potpomoći povoljno ponovno rođenje. 173   Jedanaesta kitica: Zelje da, u trenutku kad se iskažu tri prve praznine, neposredno shvatimo narav vlastiTOG UMA 0 neka bismo sami spoznali svoju narav Kroz jogu koja shvaća da su cikličko postojanje i nirvana prazni Kad se privid, rast i stanje blisko prosvjetlje-nju rasplinu – prvi u potonje – 1  doživljaji poput prožimajuće mjesečine, sunca i tame svanu. 1.  Razmislimo kako različiti stavovi i ideje imaju različitu snagu u smislu gibanja vjetrova prema njihovim objektima. 2. Shvatimo da poslije četiri unutrašnja znaka, to jest fatamorgane, dima, krijesnica i plamena (svjetiljke na maslac ili svijeće, u prvi čas treperavog, no koji se poslije ustali), sviću tri suptilna uma: um bijelog priviđenja, um narančastocrvenog jačanja priviđenja, um svitanja crnog skoro-dosegnuća. 3. Ne zaboravimo da moramo težiti tome da pomoću ta tri suptilnija uma shvatimo istinu o praznini. 4.  Praznina ne znači nepostojanje, nego ona predstavlja odsustvo opstojanja u sebi pojava, i to kako živih bića tako i stvari. 5. Naučimo analizirati pojave. Usredotočimo se na pitanje jesu li one ijedan od svojih individualnih dijelova, ili zbir svojih dijelova, ili nešto posve drugo. To će nam ukazati na to da pojave ne postoje na konkretan način, a kako nam se privida. 174   6. Svi uzroci i posljedice, agensi i djela, dobro i zlo, postoje samo uvriježeno; oni su ovisno nastali. 7.  Njihova je krajnja istina odsutnost neovisnosti ili praznina opstojanja u sebi. To je ono što mudrost shvaća, pa time podriva neznanje što stoji iza požude i mržnje, kao i patnje koju one stvaraju. 8. Pomoću te joge upoznajmo krajnju narav sebe, baš kao i svih drugih pojava. Dvanaesta kitica: Želje za susretom jasnog svjet-la-majke i djeteta kad se pojavi četvrta praznina 0 neka bi se jasno svjetlo-majka i dijete susreli                                                            -…i.,.-.    : Kad se stanje blisko prosvjetljenju raspline u potpunu prazninu 1 sva umnožavanja predodžbi prestanu i doži- vljaj Nalik na jesenje nebo nezagađeno ničim svane. 1.  Konačna faza u procesu umiranja nastupa kad svane fundamentalni naravni um jasnog svjetla. Taj um postoji neprekidno i oduvijek u vremenu koje nema početka, te će zauvijek i nastaviti postojati. 2. Ostvarimo li najviši cilju, tad u buddhinstvu (prosvjetljenju), postajemo sposobni ostati u naravnom umu jasnog svjetla bez prolaženja kroz obrnuti proces spuštanja na grublje razine svijesti. Od tog trenutka više nam se ne pruža prilika za skupljanje karme. 175   3. Čak i kod običnog čovjeka koji ne vježba jogu, u trenutku smrti sviće stanje u kojem više nema grubih privida, no visokorazvijeni učenik teži tome da taj um iskoristi za shvaćanje istine, praznine opstojanja u sebi, i to pomoću moći koja potječe iz upoznatosti s tim stanjem, a koja se stječe meditacijom o praznini. 4. Obični um jasnoga svjetla koji se iskazuje u konačnoj fazi umiranja zovemo jasnim svjetlom-majkom, a jasno svjetlo koje nastaje kultiviranjem duhovnoga puta zovemo jasnim svjetlom-djetetom.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

About The Author

Urednik

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.