5. Kad se jasno svjetlo-majka, koje sviće zahvaljujući karmi, preobrazi u duhovnu svijest koja je spoznala prazninu – dakle u jasno svjetlo-dijete – tu preobrazbu zovemo susret jasnog svjetla-majke i djeteta. Trinaesta kitica: Želje da se između egzaltirane mudrosti blaženstva i praznine u četvrtoj praznini nađemo u meditativnoj ravnoteži koja spaja naravno blaženstvo i prazninu O neka bismo se zadubili u samo na jedno usmjerenu duboku meditaciju U uznesenoj mudrosti združenog naravnog blaženstva i praznine Dok traju četiri praznine nakon taljenja Mjesecu sličnog bijelog sastojka Na vatri gromu slične Moćne Žene. 1. Učenici najviše razine mogu jasno svjetlo-majku, koje zahvaljujući karmi sviće u smrtnom času, preobraziti u svijest duhovnog puta. 176   2. Na nižim razinama, oni koji svakodnevno vježbaju božansku jogu Najviše joge tantre zamišljaju pojavu osam znakova smrti u okviru trostruke svijesti o zbivanju, pri čemu prepoznaju znak koji se pojavljuje, znak koji mu prethodi, i onaj koji tek dolazi. Mi trebamo uvježbavati čitav taj osmeročlani niz, ali ga i popratiti razmišljanjem o praznini. Svaki od tih članova ima tri dijela, osim prvog i posljednjeg, koji imaju samo po dva: ¦   Pojavljuje se fatamorgana. Sad će osvanuti dim. ¦   Pojavljuje se dim. Upravo je prošla fatamorgana. Sad će osvanuti krijesnice. Pojavljuju se krijesnice. Upravo je prošao dim. Sad će osvanuti plamen. ¦   Pojavljuje plamen. Upravo su prošle krijesnice. Sad će osvanuti jarko bijelo priviđenje. ¦   Pojavljuje se jarko bijelo priviđenje. Upravo je prošao plamen. Sad će osvanuti jarko na-rančasto-crveno jačanje. ¦   Pojavljuje se jarko narančasto-crveno jačanje. Upravo je prošlo jarko bijelo priviđenje. Sad će osvanuti jarka crnina. ¦   Pojavljuje se jarka crnina. Upravo je prošlo jarko narančasto-crveno jačanje. Sad će osvanuti jasno svjetlo. ¦   Pojavljuje se jasno svjetlo. Upravo je prošla jarka crnina. 3. U posebnoj meditavnoj tradiciji Najviše joge tantre, takozvanoj božanskoj jogi, učenici postignutu razinu ra- 177   zumijevanja praznine udružuju s postupnim razotkrivanjem osam znakova smrti. Zatim pomoću uma jasnog svjetla shvaćaju prazninu – ili svijest koja oponaša takvo stanje uma – kao temelj iz kojega niču u idealnom, sućutnom obliku, kao božanstvo. 4. Visoko napredni učenici koji posjeduju čvrstu sućut i mudrost mogu se poslužiti i spolnim snošajem kao sredstvom za jako fokusiranje uma i izražavanje fundamentalnog naravnog uma jasnog svjetla. Unutar tog najdubljeg uma oni shvaćaju prazninu opstojanja u sebi i to na dramatično jak način. Četrnaesta kitica: Želje da umjesto proživljavanja prelaznoga stanja steknemo iluzorno tijelo O neka bismo na mjestu prelaznoga stanja Dovršili sabrano meditiranje o iluziji tako da poslije odlaska iz jasnoga svjetla Ustanerno u Tijelu potpunog blaženstva blistajući slavom Buddhinih znakova i ljepota Iznikavsi samo iz vjetra i uma jasnog svjetla smrti. 1.  Visokonapredni učenici mogu iskoristiti obično jasno svjetlo smrti i vjetar na kojemu ono jaše kao supstanci-jalne uzroke čistog uma odnosno tijela. 2. Da bismo se iz uma jasnog svjetla mogli izdići u čisto tijelo sazdano od vjetra, moramo prije toga uvježbavati zamišljanje kako imamo alturistički motiviran um i tijelo. Ono što izvodimo kao imitaciju, na koncu će dovesti do postignuća u stvarnosti. 178   3. Da bismo postigli konačnu preobrazbu, ne smijemo se nikako vraćati iz fundamentalnog naravnog uma jasnog svjetla na grublje razine uma. Tako ćemo doseći besmrtno stanje. Petnaesta kitica: Želje da se pogrešni prividi što se pojavuuju u običnom prelaznom stanju pojave kao radost čistoće Ako se, a zbog naše karme, uspostavi prelaz- no stanje ‘ O neka bi se pogrešni prividi pročistili Kroz neposredno razmatranje i shvaćanje da opstojnost u sebi ne postoji                              f Ni patnja rođenja, ni smrti, ni prelaznoga stanja. 1. Jako je važno prepoznati znakove da smo u prelaznom stanju. 2.  U svim ugodnim i neugodnim prividima i doživljajima trebamo vidjeti samo izraz vlastite dobre ili loše karme. 3.  Umjesto da vidimo to što nam dolazi pred oči, zamislimo da smo iznikli u iluzornom tijelu, sva prividna bića zamislimo kao idealne izraze sućuti i mudrosti, a sve prividne okoliše kao prekrasne kuće. 4. Suzdržimo se od gnušanja nad ružnim i divljenja pred lijepim. 5.  Shvatimo da su različite pojave, baš kao i patnja što ih donose smrt, prelazno stanje i ponovno rođenje zapravo prazni od opstojanja u sebi, da oni ne postoje sami po sebi. 179     Šesnaesta kitica: Želje da se ponovno rodimo u čistoj zemui zahvauujuci snazi joge koja preobražava vanjsko, unutrašnje i tajno

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

About The Author

Urednik

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.