Država

On je prvi, a možda i poslednji, smatrao da državom  ne treba da upravljaju najbogatiji, najčastoljubiviji ili najlukaviji, već najmudriji. Shelley   Država je Platonovo glavno filozofsko djelo - njeg... Više...

Dobro, Lijepo i Pravedno

Visoko civilizirani gradovi nisu pronalazak naše civilizacije niti su ovi današnji mjerilo onoga što grad treba biti. Moderna tehnologija, bogatstvo, mnoštvo ljudi, čak i povoljni uvjeti za život, nisu nužni pr... Više...