Danas ono simbolizira kontrolu i dominaciju “elite”, ali njegova izvorna upotreba je bila različita.

Treće oko ili Svevideće Oko je moćan ezoterični simbol koji je danas u potpunosti krivo shvaćen i upotrebljava se u krive svrhe; malo ljudi zna što izvorno predstavlja. Izvorno značenje simbola je visoka duhovna snaga (Bog), budni skrbnik čovječanstva, njegov svjesno probuđen dio. Danas, budi potpuno druge asocijacije. Danas se ono vidi kao simbol Illuminata (i sama organizacija Illuminata, kroz povijest je infiltrirana raznim tipovima koji sa prosvjetljenjem nemaju nikakve veze, da bi danas bila potpuno preuzeta od njih i da bi sveta znanja koristila u svrhe, koje nemaju nikakve veze sa svetošću), simbolom kontrole i nadzora “elite” koja je u velikoj mjeri preuzela kontrolu nad hologramom/matricom u kojem duše skupljaju iskustva ili jednostavnije Svijetom. Razlog za to leži u činjenici da su, tijekom vremena, “tamne i zle” snage, u potpunosti preuzele sve ezoteričke simbole, koji su se u davna vremena upotrbljavali da bi prenosili pozitivne, korisne, uzdižuće duhovne poruke i principe. Svevidjeće Oko, najočitiji je primjer kako se duhovni simboli mogu oteti i izvrnuti. Zbog inertnosti, u pravilu ne postoji veeliki interes da se taj simbol razumije u potpunosti, da mu se vrati prvobitna namjena i da mu se vrati duhovno značenje koje je prenosio.

Prava priroda simbolizma

Simbolizam je oduvijek korišten za prenošenje ideja koje se najjasnije kristaliziraju (shvaćaju) u fizičkom obliku. Kao što govori stara poslovica “Slika kazuje više od tisuću riječi”. Ezoterički simboli danas su “živi” kao i u stara vremena, ali postoji (svjesno proizvedena) zbunjenost oko njihovoj namjeni, korištenju, povijesti, namjeri i značenju. U svakodnevnom životu koristimo simbole da bi naglasili i pojednostavili shvaćanje važnih informacija, kao što su na primjer, prometni znakovi. Drugi primjeri su logotipi kompanija ili certificirani statusi. Simbolizam se, također široko koristi i za prenošenje ne-fizičkih, duhovnih ideja, fenomena i procesa.

Korištenje Svevidećeg Oka u Antičkim kulturama

 

INDIJA:

Treće Oko Shive

Preteću onog što će kasnije postati Svevideće Oko, nalazimo u Rig Vedi, sanskritskom tekstu za kojeg se vjeruje da je napisan prije 3000 godina. Tamo se spominju Sunce i druga “božanstva” kao oči na nebesima, kao oči koje otkrivaju Kreaciju ili oči koje se nikada ne zatvaraju. Moguće je ovo protumačiti kao simbolizam visoke razine probuđene Svijesti koju napredna duhovna bića posjeduju, a koja je SVAKOM dostupna da ju postigne.

Shiva ima tri oka. Treće oko ili čakra na čelu, poznato je i kao Oko Shive, nositelja svog znanja, koje kad se otvori uništava sve što pogleda. To predstavlja simbol Znanja koje uništava svo zlo i neznanje. To dalje predstavlja probuđeno više duhovno stanje u čovjeku kada on “vidi” istinu o svemu i zbog toga može otkloniti sve unutar sebe što je protivno toj istini i što sprčava božansku Svijest da se manifestira još i više. Na taj način postaje “kreativno uništenje” zla i pretvara ga u višu Svijest. I dan danas, oko Shive se koristi u proizvodnji nakita, kao zaštitnik od zla za čovjeka koji ga nosi te za postizanje mudrosti i razumijevanja iskustava koja dolaze iz vanjskog svijeta, događaja i iz samoga sebe, kako bi se shvatila poruka.

NEPAL: 

Svevideće Oko Buddhe

U Budizmu, Buddhi se obrača kao Oku koje gleda Svijet. Tipično se prikaz nalazi na hramovima u Nepalu. Prikaz, uz “normalne” oči sadrži i simbol trćeg oka. Prikaz se također naziva i “očima mudrosti i suosjećanja”. Svi kipovi koji prikazuju Buddhu imaju točku izmđu obrva koja predstavlja treće oko.

EGIPAT:

Osirisovo Oko
Osiris_oko

Zanimljivo je primjetiti da hieroglif koji simbolizira njihovog boga Osirisa ima u sebi simbol Oka. Priča o tome kako je Osiris od “smrtnika” postao božanstvo, razbijanjem fizičkog tijela i pročišćenjem i ponovnim spajanjem, vrlo je znakovita. Kao i u hinduizmu i budizmu, i ovdje se duhovno božanstvo prikazuje simbolom oka.

Horusovo Oko ili Oko Ra
Eye-of-Horus-Mid-Brain-Cross-Section2

Oko se pojavljuje i u simbolici Wad-jed, u mnogobrojnim mitovima gdje je ono simbol zaštite, liječenja i obnavljanja. Lijevo Horusovo Oko predstavlja Mjesec a desno Sunce.
Vrlo je znakovito i zanimljivo da se crtež Horusovog Oka gotovo u potpunosti poklapa sa presjkom srednjeg dijela mozga, gdje su smješteni talamus, epifiza i hipofiza. Epifiza se često povzuje sa trećim okom, odnosno centrom za duhovnost i duhovno viđenje, koji se mogu razviti u svakom čovjeku.

BLISKI ISTOK I AZIJA: Hamsa
hamsaSvevideće Oko pojavljuje se na simbolu ruke sa okom koji se zove Hamsa, Khamsa ili Hamesh. Prikazuje oko na dlanu, obično desne ruke. Ponovno, simbol se koristio kao zaštita od zlog oka (zle sreće uzrokovane zavisti drugih ljudi) i opasnosti općenito, dakle, kao simbol sreće. Ruka sa okom je također poznata i kao Fatimina ruka u Islamu i Miriamina ruka u Judaizmu. U Indiji je poznata kao Ruka Humsa. Jaini su isto imali sličan simbol koji je povezan sa riječi ahimsa (koji znači ne-nasilje). Hamsa je korištena tisućama godina kao amulet, privjesak ili kao zidni ukras koji donosi zaštitu od zla i opasnosti.

Kod Sjevernoameričkih indijanaca oko se može vidjeti na primjeru “Čegrtušinog diska”, za koga arheolozi vjeruju da predstavlja portal u duhovne dimenzije.

 

EQUADOR Crna piramida
crna piramida

1984 u središnjem Ekvadoru pronađena je Crna Piramida čije je porijeklo nepoznato.Uz piramidu su pronađeni i artefakti koji se uopće ne uklapaju u Južnu Ameriku, kao što su prikazi kobri kojih u Južnoj Americi nema. Crna piramida je izrađena od crne stijene sa zlatnim umecima koji formiraju 13 razina. Piramida mjerama podsječa na Piramidu u Gizi i sa svojim okom na vrhu gotovo je identična piramidi na novčanici od 1 dollara. Prikaz kobre, kao i u Egiptu, simbolizira povećanje čovjekove energije visokih vibracija, koje dovode do otvaranja trećeg oka i buđenjem moći koje su sa njime povezane.

 

GRČKA
U Himni Orfeju, Himni Suncu, njemu se obraća kao: “vječnom oku koje vidi široko” i usporđuje se sa “Ocem Vremena”, dalje “Besmrtnom Kralju Bogova, svevidećem, koji donosi svjetlo”, kasnije kao “Veliko oko Prirode i Oko koje gleda sa nebesa”, “vjeran branitelj, Oko pravednosti”

Izvor:
http://themindunleashed.org/2014/08/seeing-eye-sacred-origins-hijacked-symbol.html

About The Author

Urednik

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.